Navigacija

Vesti

Imenovan Savet za akreditaciju

Aktuelnosti

25. decembra 2008. godine u prostorijama Akreditacionog tela Srbije održana je 16. sednica Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije. Shodno Odluci o osnivanju Akreditacionog tela Srbije Upravni odbor je imenovao Savet za akreditaciju. Za predsednika S...

Dodeljene 10 novih akreditacija u decembru

Aktuelnosti

U toku decembra meseca Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za  šest laboratorija za ispitivanje, tri laboratorije za etaloniranje i jednu kontrolnu organizaciju.  Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima...

Tehnički seminar Ministarstva poljoprivrede i FAO

Seminari

Tehnički seminar “Quality food products linked to geographical origin and traditions in south and eastern Europe“, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i FAO, kao i asocijacije za razvoj poljoprivrede i rur...

22. Generalna skupština EA

Međunarodne aktivnosti

Generalna skupština Evropske kooperative za akreditaciju (EA), 22. po redu, održana je u Estorilu, u Portugalu, 18. i 19. novembra 2008. godine. Dnevni red je većim delom bio usmeren na novousvojene zakone Evropske unije o slobodnom protokolu roba i p...

IfEP PT šeme u oblastima ispitivanja materijala

Obaveštenja

IfEP (Institut za ispitivanje materijala, Nemačka) akreditovan od strane DAR-a je organizator PT u oblastima ispitivanja materijala (tvrdoća, zatezne karakteristike i sl.) koje su date u pratećim dokumentima. Ove PT šeme su izabrane od strane radne grup...

Uručene nagrade Oskar kvaliteta 2008

Aktuelnosti

Nagradu Oskar kvaliteta 2008, po 14. put na Svetski dan kvaliteta dodeljuje Centar za kvalitet Privredne komore Srbije i Fond za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE), najboljim kompanijama u kategoriji velikih i malih preduzeća. Žiri, načijem čelu je p...

Projekat tehničke pomoći Srbiji

Saradnja

U sredu, 12. novembra, u prostorijama ATS održan je sastanak sa Bojanom Pečevarom, vođom projekta i ključnim ekspertom za oblast ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije u okviru projekta „ Tehnička pomoć ključnim institucijama i telima u oblasti standardi...

OSKAR KVALITETA 2008

Aktuelnosti

Oskar kvaliteta 2008, dodela nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost, deo je tradicionalne, 17. po redu manifestacije posvećene Svetskom danu kvaliteta i Evropskoj nedelji kvaliteta za 2008. godinu i održava se 11, 12. i 13. novembra u Sava centru u or...

Pozitivna ocena EU o sistemu akreditacije u Srbiji

Aktuelnosti

U dokumentu Evropske komisije „Serbia 2008 Progress Report“, objavljenom 5. novembra u Briselu, pozitivno je ocenjen sistem akreditacije u Srbiji. U delu izveštaja posvećenom evropskim standardima, a koji se odnosi na unutrašnje tržište i slobodni promet ...

Dodeljene 4 nove akreditacije u oktobru 2008. godine

Aktuelnosti

U toku oktobra meseca Akreditaciono telo Srbije donelo je odluku o dodeli akreditacije za  dve laboratorije za ispitivanje i dve kontrolne organizacije.  Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, kao i odluke o obnavlja...

Usvojena nova organizaciona struktura ATS-a

Promena dokumentacije

U ponedeljak 6. oktobra u prostorijama ATS-a održana je 15. sednica Upravnog odbora kojom je kao i do sada predsedavao prof. dr Slobodan D. Petrović, predsednik odbora. Sednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora: dr Lazar Turubatović, Bogoljub Simo...

Iskustva laboratorija u primeni HRN EN ISO/IEC 17025

Seminari

U organizaciji Hrvatskog mjeriteljskog društva HMD, održano je drugo savetovanje pod nazivom „Iskustva laboratorija u primeni HRN EN ISO/IEC 17025“ u Opatiji, od 24 -27.09.2008. godine. Cilj savetovanja je bio da učesnici razmene iskustva, da se upoznaju s...

Poziv za izbor i imenovanje članova Saveta za akreditaciju

Konkursi

U cilju formiranja Saveta za akreditaciju, a shodno odluci Upravnog odbora, direktor ATS-a dr Dejan Krnjaić uputio je dopis sledećim zainteresovanim stranama za nadležnost i funkcionisanje ATS-a, i to: Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u Novom Sadu, U...

16. sastanak Laboratorijskog Komiteta EA

Međunarodne aktivnosti

U Danskoj je, u periodu od 18. do 19. septembra 2008.godine, održan 16. sastanak Laboratorijskog Komiteta (EA LC) Evropske kooperacije za akreditaciju (EA), u organizaciji akreditacionog tela Danske (DANAK). Pored uobičajenih tema svakog sastanka, kao...

Konferencija i seminari u Crnoj Gori

Seminari

U organizaciji akcionarskog društva za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe Jugoinspekt Beograd i Društva za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. JUQS i u saradnji sa JUSK-om održana je 18. konferencija o kvalitetu na temu „Menadžment sistemi ...