Навигација

Састанак радних група за узорковање и за пестициде

Актуелности

Први састанци радних група за узорковање и за пестициде одржани су 27. јула 2010. године, односно 20. јула у просторијама Акредитационог тела Србије - АТС.

Радну групу за узорковање, као за пестициде, сачињавају представници заинтересованих страна: акредитованих организација, универзитета, као и представник сталног техничког комитета за лабораторије.

Радна група за узорковање

Радна група за узорковање формирана је са задатком да изради одговарајућа документа која описују активности узорковања и дефинишу критеријуме у случајевима када се активности узорковања акредитују према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006,

Потреба за израдом ових докумената проистекла је из позитивних искустава које имају друга акредитациона тела чланице Европске кооперације за акредитацију, као и из самог заначаја и улоге узорковања. Познато је да „ни најбоље анализе на свету не могу исправити грешке приликом узорковања“ што непосредно говори о озбиљности и неоспорној компетентности која се мора доказати код извођења ове активности. 

Следећи задатак радне групе за узорковање је формирање нацрта Упутства за акредитацију узорковања који ће бити разматран током следећег састанка.

Радна група за пестициде

Теме састанка радне групе за пестициде односиле су се на:
- Смерницу за исказивање обима акредитације лабораторија за испитивање, АТС-УП03, као и
- Правила о учешћу у међулабораторијским поређењима и шемама за испитивање оспособљености, АТС-ПА02, остврт на пестициде.

Радна група за остатке пестицида је сагласна да се у документима АТС-а Смернице за исказивање обима акредитације лабораторија за испитивање (АТС-УО03) и Правила о учешћу у међулабораторијским поређењима и шемама за испитивање оспособљености, АТС-ПА02 мора направити јаснији осврт на начин исказивање остатака пестицида у Решењу о утврђивању обима акредитације као и на фреквенцију учествовања лабораторија у признатим ПТ шемама. Наставак рада радне групе за пестициде је планиран за септембар месец 2010. године.