Навигација

Историјат

25. година од оснивања АТС-а

2023. година је година у којој АТС слави 25. рођендан с обзиром да је основан 1998. године као Југословенско акредитационо тело (ЈУАТ), Уредбом о образовању Југословенског акредитационог тела. Од 1998. до 2000. године ЈУАТ је послове акредитације обављао као колегијални државни орган у саставу тадашњег Савезног министарства за развој, науку и животну средину СР Југославије. Прва акредитација је додељена 28. јуна 2000. године те је Статутом АТС-а овај датум дефинисан као Дан акредитације у Републици Србији.

У периоду од 2000. до 2003. године ЈУАТ је радио као колегијални орган изван састава министарстава. Од јуна 2003. до јуна 2006. године, ЈУАТ постаје Акредитационо тело Србије и Црне Горе и налази се у саставу Министарства за унутрашње економске односе Србије и Црне Горе.

Одлуком о оснивању, коју је усвојила Влада Републике Србије, акредитационо тело добија статус правног лица, односно независне и непрофитне организације у складу са Законом о акредитацији („Службени лист СЦГ“, бр. 44/2005) чија је примена почела од 01.01.2006. године.

Након ступања на снагу Закона о акредитацији, 20. октобра 2010. године, АТС се региструје као установа, а на питања оснивања, организације, положаја и делатности АТС-а примењују се одредбе закона којим се уређују јавне службе. АТС је једини у Републици Србији коме се овим законом поверава обављање послова акредитације. 

Енглеску верзију назива АТС добија 2011. године и она гласи „Accreditation Body of Serbia“ уместо некадашње: „Accreditation Board of Serbia“.

Пречишћен текст Закона о акредитацији је у примени од 18. маја 2021. године