Навигација

Историјат

Југословенско акредитационо тело (ЈУАТ) основано је 1998. године Уредбом о образовању Југословенског акредитационог тела. Од 1998. до 2000. године ЈУАТ је послове акредитације обављао као колегијални државни орган у саставу тадашњег Савезног министарства за развој, науку и животну средину СР Југославије. Прва акредитација је додељена 28. јуна 2000. године.

Од 2000. до 2003. године ЈУАТ је радио као колегијални орган изван састава министарстава. Од јуна 2003. до јуна 2006. године, ЈУАТ постаје Акредитационо тело Србије и Црне Горе и налази се у саставу Министарства за унутрашње економске односе Србије и Црне Горе.

Одлуком о оснивању, коју је усвојила Влада Републике Србије, акредитационо тело добија статус правног лица, односно независне и непрофитне организације у складу са Законом о акредитацији („Службени лист СЦГ“, бр. 44/2005) чија је примена почела од 01.01.2006. године.

Након ступања на снагу новог Закона о акредитацији, 20. октобра 2010. године, Акредитационо тело Србије се региструје као установа, а на питања оснивања, организације, положаја и делатности АТС-а примењују се одредбе закона којим се уређују јавне службе. АТС је једини у Републици Србији коме се овим законом поверава обављање послова акредитације.

Одлуком о изменама и допунама Оснивачког акта Акредитационог тела Србије, која је ступила на снагу 24. фебруара 2011. године, дотадашња енглеска верзија назива АТС-а „Accreditation Board of Serbia“ је промењена у „Accreditation Body of Serbia“.