Навигација

Регистар

Акредитационо тело Србије (АТС) води јавни Регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености који садржи најмање следеће податке:

  • акредитациони број;
  • назив и адресу акредитованог тела за оцењивање усаглашености, укључујући и назив сваке локације на којој се обављају послови оцењивања усаглашености који су акредитовани;
  • име и контакт податке лица за контакт;
  • датум прве и последње акредитације;
  • податке о обиму акредитације, што укључује и скраћени и укупни обим акредитације;
  • податке о променама статуса акредитације акредитованог тела за оцењивање усаглашености које су настале током важења акредитације због проширења, смањења, суспензије или укидања акредитације.
Регистар се може претражити овде: