Навигација

Контакт

  office@ats.rs  

Адреса седишта:
Влајковићева 3, V спрат
11103, Београд, Србија;

Адреса за слање поште:
Влајковићева 3,
Поштански фах 92
11000, Београд 6
Србија

 

011/ 313 03 73

  ПИБ: 100271740
Матични број: 17675338

Кабинет директора

в.д. директора Акредитационог тела Србије
мр Драган Пушара
т: 011/313 03 73; dragan.pusara@ats.rs

помоћник директора за развој и квалитет
Љиљана Маркићевић
т: 011/313 03 77; м: 064/887 28 10; ljiljana.markicevic@ats.rs

помоћник директора за сарадњу са државним органима и односе са јавношћу
Јована Јовановић
т: 011/313 03 73; м: 064/887 28 24; jovana.jovanovic@ats.rs

Помоћник директора за процес акредитације
Мр Милица Јовчић
T: 011/313 03 77; M: 064/887 2814; milica.jovcic@ats.rs

Одељење за акредитацију лабораторија

руководилац одељења
др Жељка Кесић 
т: 011/ 314 86 80; м: 064/887 28 06; zeljka.kesic@ats.rs

Одељење за акредитацију контролних и сертификационих тела

руководилац одељења
Бранка Ракоњац
т: 011/ 314 86 80; м: 064/887 28 02; branka.rakonjac@ats.rs

Одељење за заједничке послове

руководилац одељења
Јован Симић
т: 011/ 313 03 75; м: 064/887 28 04; jovan.simic@ats.rs

Повратне информације

Питања, сугестије, коментаре можете упутити и електронском поштом, уз обавезно навођење имена, презимена и броја телефона како бисмо били у могућности да Вам одговоримо, односно контактирамо у случају потребе: