Навигација

Контакт

  office@ats.rs  

Адреса седишта:
Влајковићева 3, V спрат
11103, Београд, Србија;

Адреса за слање поште:
Влајковићева 3,
Поштански фах 92
11000, Београд 6
Србија

 

011/ 314 86 80
011/ 313 03 73

  ПИБ: 100271740
Матични број: 17675338

Кабинет директора

в.д. директора Акредитационог тела Србије
проф. др Ацо Јанићијевић
011/313 03 73; aco.janicijevic@ats.rs

заменик директора
Јасна Стојановић
011/314 86 80; jasna.stojanovic@ats.rs

помоћник директора за развој и квалитет
мр Наталија Јовичић Зарић
011/313 03 77; natalija.jovicic_zaric@ats.rs

помоћник директора за за одлучивање о акредитацији
Љиљана Маркићевић
011/313 03 77; ljiljana.markicevic@ats.rs

Одељење за акредитацију лабораторија

руководилац одељења
мр Милица Јовчић
011/ 314 86 80; milica.jovcic@ats.rs

Одељење за акредитацију контролних и сертификационих тела

руководилац одељења
Јована Јовановић
011/ 313 09 61; jovana.jovanovic@ats.rs

Одељење за правне, кадровске и административне послове

руководилац одељења
Симо Томић
011/ 313 03 78; simo.tomic@ats.rs

Одељење за финансијско-рачуноводствене послове

руководилац одељења
Јован Симић
011/ 313 03 75; jovan.simic@ats.rs

Повратне информације

Питања, сугестије, коментаре можете упутити и електронском поштом, уз обавезно навођење имена, презимена и броја телефона како бисмо били у могућности да Вам одговоримо, односно контактирамо у случају потребе: