Навигација

Контакт

  office@ats.rs  

Адреса седишта:
Влајковићева 3, V спрат
11103, Београд, Србија;

Адреса за слање поште:
Влајковићева 3,
Поштански фах 92
11000, Београд 6
Србија

 

011/ 314 86 80
011/ 313 03 73

  ПИБ: 100271740
Матични број: 17675338

Кабинет директора

в.д. директора Акредитационог тела Србије
проф. др Ацо Јанићијевић
т: 011/313 03 73; aco.janicijevic@ats.rs

заменик директора
Јасна Стојановић
т: 011/314 86 80; м: 064/887 28 15; jasna.stojanovic@ats.rs

помоћник директора за развој и квалитет
мр Наталија Јовичић Зарић
т: 011/313 03 77; м: 064/887 29 68; natalija.jovicic_zaric@ats.rs

помоћник директора за за одлучивање о акредитацији
Љиљана Маркићевић
т: 011/313 03 77; м: 064/887 28 10; ljiljana.markicevic@ats.rs

Одељење за акредитацију лабораторија

руководилац одељења
мр Милица Јовчић
т: 011/ 314 86 80; м: 064/887 28 14; milica.jovcic@ats.rs

Одељење за акредитацију контролних и сертификационих тела

руководилац одељења
Јована Јовановић
т: 011/ 313 09 61; м: 064/887 28 24; jovana.jovanovic@ats.rs

Одељење за правне, кадровске и административне послове

руководилац одељења
Симо Томић
т: 011/ 313 03 78; м: 064/887 28 09; simo.tomic@ats.rs

Одељење за финансијско-рачуноводствене послове

руководилац одељења
Јован Симић
т: 011/ 313 03 75; м: 064/887 28 04; jovan.simic@ats.rs

Повратне информације

Питања, сугестије, коментаре можете упутити и електронском поштом, уз обавезно навођење имена, презимена и броја телефона како бисмо били у могућности да Вам одговоримо, односно контактирамо у случају потребе: