Navigacija

Objavljen  Izveštaj EA za 2019. godinu

Evropska organizacija za akreditaciju - EA je 6. jula 2020. godine, objavila na svom sajtu Izveštaj o radu Evropske organizacije za akreditaciju za 2019. godinu.Novi okvirni sporazum o partnerstvu (FPA) za period od 2019. do  2022. godine,  potpisan je sa Evropskom komisijom krajem 2018. godine i Evropskim udruženjem slobodne trgovine (EFTA) početkom 2019. godine, s ciljem proširivanja i jačanja saradnje sa EA i njenim članicama, kako bi se aktivno podržavao razvoj politike i zakonodavstva EU u cilju jačanja otvorene i fer trgovine na evropskom tržištu.

U maju 2019. godine pokrenut je novi EA MLA sporazum za proizvođače referentnih materijala, a krajem 2019. godine 8 nacionalnih akreditacionih tela je ocenjeno čime je  potvrđeno da ispunjavaju sve relevantne zahteve.

Za više informacija kliknite: OVDE ►

Izveštaj EA za 2019. godinu rezimira sve aktivnosti svojih članica, priznatih zainteresovanih strana i Sekretarijata EA tokom 2019. godine, možete pogledati na sledećem linku: OVDE 

Srdačno, Vaš ATS

Saopštenje: Usvajanje novih i izmena postojećih dokumenata ATS-a

Akreditaciono telo Srbije je u prethodnom periodu usvojilo nekoliko dokumenata, ali i izmene postojećih dokumenata i to:

- usvojena su izmenjena Pravila ATS-PA05, Pravila prekogranične akreditacije; Pravila ATS-PA05 su usaglašena sa obavezujućim dokumentom EA-2/13 M:2019, EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members. EA dokument sadrži i odgovore na najčešća pitanja u vezi primene dokumenta koja se mogu pronaći na sajtu ATS-a, https://www.ats.rs/sr/najcesca-pitanja (Ostala pitanja);

- usvojeno je izmenjeno Uputstvo ATS-UP28, Akreditacija fleksibilnog obima; dokument je usaglašen sa obavezujućim dokumentom EA-2/15 M:2019, EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scope;
 
- izrađeno je Uputstvo ATS-UP41, Vrednovanje šema za ocenjivanje usaglašenosti; Ovo uputstvo se primenjuje za vrednovanje šema za ocenjivanje usaglašenosti sa ciljem utvrđivanja njihove pogodnosti za nameravano korišćenje i akreditaciju. Uputstvo definiše i Izveštaj o vrednovanju šeme za ocenjivanje usaglašenosti koji formira vlasnik šeme za ocenjivanje usaglašenosti, a pre uspostavljanja kontakta sa ATS.Sva dokumenta se nalaze na sajtu ATS-a: OVDE►

S poštovanjem, Vaš ATS

Produžen tranzicioni period za ISO/IEC 17025:2017

Kao rezultat nedavnog ILAC-ovog glasanja, tranzicioni period za novo izdanje standarda ISO/IEC 17025:2017, koji je usvojen kao deo Rezolucije Generalne skupštine ILAC-a 20.15 (iz novembra 2016. godine), produžen je sa 30. novembra 2020. godine na 1. jun 2021. godine.


(Kliknite na sliku za punu veličinu)

Informacije  o tranziciji ISO/ILAC ISO/IEC 17025: 2017 dostupne na https://ilac.org/about-ilac/partnerships/international-partners/iso/ su ažurirane kako bi verodostojno prikazivale pomenuto produženje tranzicionog perioda.

Za više informacija kliknite: OVDE ►

Prema dosadašnjoj dinamici i informacijama koje dostavljaju akreditovane laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje, planirano je da do 30.11.2020. godine budu završena sva ocenjivanja kojima će biti obuhvaćen i prelazak na novo izdanje standarda.

Srdačno, Vaš ATS

  • Direkcija za mere i dragocene metale
  • Institut za standardizaciju Srbije
  • TEHNIS
  • European Accreditation
  • Ilac
  • IAF