Navigacija

Evropska organizacija za akreditaciju (EA), objavila je na svom sajtu revidirani dokument EA-INF/05:  Registar evropskih zakona i šema EU sa odredbama o akreditaciji i/ili ocenjivanju usaglašenosti. 

Ova publikacija je uspostavljena kako bi podržala nacionalna akreditaciona tela u pružanju sveobuhvatnog registra EU zakonodavstava i šema u vezi sa akreditacijom i ocenjivanjem usaglašenosti u skladu sa Uredbom (EZ) br. 765/2008.

Cilj Uredbe (EZ) br. 765 /2008 je obezbediti da proizvodi koji koriste slobodno kretanje robe unutar Zajednice ispunjavaju zahteve koji pružaju visok nivo zaštite javnog interesa, kao što su opšte zdravlje i bezbednost, zdravlje i bezbednost na radu, zaštita potrošača, zaštita životne sredine i bezbednost, istovremeno osiguravajući da slobodno kretanje proizvoda nije ograničeno u većoj meri nego što je dozvoljeno zakonodavstvom o harmonizaciji Zajednice ili drugim relevantnim pravilima Zajednice.

Detaljnije na OVDE

 

Nakon trogodišnjeg rada radne grupe (ISO CASCO Working Group 44), ISO je 6. decembra 2022. godine objavio treće izdanje standarda ISO 15189:2022.

Rezolucija (ILAC Resolution GA 26.08) koja je usvojena i od strane Evropske organizacije za akreditaciju (EA Resolution 2022 (52) 16), propisuje da je prelazni period za primenu nove verzije standarda tri godine od datuma objavljivanja nove verzije.

Vest o objavljivanju novog izdanja standarda kao i informacija o prelaznom periodu, objavljena je na sajtu Akreditacionog tela Srbije 21.12.2022. godine, kao prva od nekoliko informacija, koje su u planu da budu upućene laboratorijama.

Na sajtu Instituta za standardizaciju je 28.02.2023. godine, data je informacija da je objavljen srpski standard SRPS EN ISO 15189:2023 (prevedena prva stranica standarda, a ostatak standarda je na engleskom jeziku), koji od 28.02.2023. godine zamenjuje SRPS EN ISO 15189:2014 i SRPS EN ISO 22870:2017.

Detaljnije na OVDE

Kako izmene u sistemu EA kolegijalnog ocenjivanja pretvaraju izazove u uspehe, govore u intervjuu Maria Papatzikou, predsedavajuća EA MLA i Daniela Ionescu, sekretarka EA MLA i menadžerka sistema za kolegijalno ocenjivanje.

Akreditacija se razvija u mnogim novim oblastima, digitalizacija se širi u sve više sektora svakodnevnih poslova, pitanja sajber bezbednosti, diskusije o veštačkoj inteligenciji, intenzivan razvoj procesa baziranih na internetu, itd. Ovo su neke od glavnih promena sa kojima se organizacije suočavaju. EA i nacionalna akreditaciona tela (NAT) nisu izuzetak. Konkretno, promene u ILAC-u i IAF-u, promene u standardima ali i promene u procesima u NAT- ovima navele su EA da ponovo razmotri svoju praksu u vezi sa kolegijalnim ocenjivanjem.

Detaljnije na OVDE

 

  • Direkcija za mere i dragocene metale
  • Institut za standardizaciju Srbije
  • TEHNIS
  • European Accreditation
  • Ilac
  • IAF
  • euprava.gov.rs