Navigacija

Procedure/Uputstva

Rešavanje prigovora i žalbi ATS-PR16

Rešavanje prigovora i žalbi ATS-PR16 - izdanje/izmena: 5/0, usvojeno: 05.09.2019.

2019 5. Sep
Smernice za iskazivanje obima akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta ATS-UP 12

Smernice za iskazivanje obima akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta ATS-UP12, izdanje/izmena: 2/1, usvojeno: 05.09.2019.

2019 5. Sep
Opšta načela nepristrasnosti ATS-UP36

Opšta načela nepristrasnosti ATS-UP36, izdanje/izmena: 1/2, usvojeno: 06.05.2019.

2019 6. May
Lista dokumenata koji sadrže zahteve koje treba da ispuni podnosilac prijave za akreditaciju i akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti ATS-UP01

Lista dokumenata koji sadrže zahteve koje treba da ispuni podnosilac prijave za akreditaciju i akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti ATS-UP01 -  izdanje/izmena: 7/1 - usvojena 04.02.2019. godine

2019 4. Feb
Smernice za iskazivanje obima akreditacije medicinskih laboratorija ATS-UP14

Smernice za iskazivanje obima akreditacije medicinskih laboratorija ATS-UP14 - izdanje/izmena: 2/2 - od 01.02.2019.

2019 1. Feb
Smernice za iskazivanje obima akreditacije kontrolnih tela ATS-UP05

Smernice za iskazivanje obima akreditacije kontrolnih tela ATS-UP05 - izdanje/izmena: 2/3 - od 28.12.2018.

201828. Dec
Smernice za primenu SRPS ISO/IEC 17025 pri ocenjivanju i akreditaciji laboratorija koje obavljaju senzorska ispitivanja ATS-UP29

Smernice za primenu SRPS ISO/IEC 17025 pri ocenjivanju i akreditaciji laboratorija koje obavljaju senzorska ispitivanja ATS-UP29 - izdanje/izmena: 1/1 - usvojeno: 18.09.2017.

201718. Sep
Smernice za primenu SRPS ISO/IEC 17025:2006 pri ocenjivanju i akreditaciji laboratorija koje obavljaju mikrobiološka ispitivanja ATS-UP27

Smernice za primenu SRPS ISO/IEC 17025:2006 pri ocenjivanju i akreditaciji laboratorija koje obavljaju mikrobiološka ispitivanja ATS-UP27 - izdanje/izmena: 1/1 - usvojeno: 18.09.2017.
 

201718. Sep
Trajanje provera sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) i upravljanja životnom sredinom (EMS) ATS-UP16

Trajanje provera sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) i upravljanja životnom sredinom (EMS) ATS-UP16 - izdanje/izmena: 3/0 - usvojeno: 18.09.2017.

201718. Sep
Kriterijumi za akreditaciju i smernice za ocenjivanja sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje ATS-UP26

Kriterijumi za akreditaciju i smernice za ocenjivanja sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje ATS-UP26 - izdanje/izmena: 1/1 - usvojeno: 18.09.2017.

201718. Sep
Smernice za iskazivanje obima akreditacije laboratorija za etaloniranje ATS-UP04

Smernice za iskazivanje obima akreditacije laboratorija za etaloniranje ATS-UP04 - izdanje/izmena: 2/1 - od 07.09.2017.

2017 7. Sep
Smernice za iskazivanje obima akreditacije provajdera za ispitivanje osposobljenosti ATS-UP30

Smernice za iskazivanje obima akreditacije provajdera za ispitivanje osposobljenosti ATS-UP30 - izdanje/izmena: 1/1 - od 07.09.2017.

2017 7. Sep
Smernice za iskazivanje obima akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda ATS-UP15

Smernice za iskazivanje obima akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda ATS-UP15 - izdanje/izmena: 1/2 - od 07.09.2017.

2017 7. Sep
Smernice za iskazivanje obima akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju osoba ATS-UP18

Smernice za iskazivanje obima akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju osoba ATS-UP18 - izdanje/izmena: 1/2 - od 07.09.2017.

2017 7. Sep
Smernice za iskazivanje obima akreditacije laboratorija za ispitivanje ATS-UP03

Smernice za iskazivanje obima akreditacije laboratorija za ispitivanje ATS-UP03 - izdanje/izmena: 3/3 - od 07.09.2017.

2017 7. Sep
Akreditacija za poslove uzorkovanja ATS-UP25

Akreditacija za poslove uzorkovanja ATS-UP25 - izdanje/izmena: 1/2 - usvojena 26.06.2017. godine

201726. Jun
Akreditacija laboratorija za fleksibilni obim akreditacije ATS-UP28

Akreditacija laboratorija za fleksibilni obim akreditacije ATS-UP28 - izdanje/izmena 1/1 - usvojena 09.07.2015.

2015 9. Jul
Smernice za primenu pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe ATS-UP22

Smernice za primenu pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Sl.glasnik RS“ br. 87/11) u postupku akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-UP22 - izdanje/izmena: 1/1 - usvojena u julu 2013. godine

201330. Jul
Interna kontrola osnovnih metroloških parametara kod vaga sa neautomatskim funkcionisanjem između dva etaloniranja ATS-UP32

Interna kontrola osnovnih metroloških parametara kod vaga sa neautomatskim funkcionisanjem između dva etaloniranja ATS-UP32 - izdanje/izmena: 1/0 - usvojena 19.06.2013.

201319. Jun