Navigacija

Ocenjivači i tehnički eksperti, Eksperti za odlučivanje

ATS akredituje tela za ocenjivanje usaglašenosti za veoma širok dijapazon kompetencija, zbog čega je posedovanje odgovarajuće kompetentnosti ocenjivača i tehničkih eksperata u postupku ocenjivanja, a zatim i eksperata angažovanih za postupak odlučivanja o akreditaciji, od presudne važnosti za obezbeđenje poverenja u postupak akreditacije koji sprovodi ATS.

U skladu sa Zakonom o akreditaciji ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 i 47/2021), ATS vodi javni registar eksterno angažovanih ocenjivača i tehničkih eksperata prema vrsti akreditacije i eksperata angažovanih za postupak odlučivanja o akreditaciji, uvažavajući načela propisa kojima je regulisana zaštita podataka o ličnosti. Registar angažovanih ocenjivača i tehničkih eksperata prema vrsti akreditacije i eksperata angažovanih za postupak odlučivanja o akreditaciji možete pogledati OVDE.

Ukoliko smatrate da posedujete kompetencije koje bi vas preporučile za angažovanje od strane ATS-a, a zainteresovani ste da uzmete učešća u ocenjivanjima tela za ocenjivanje usaglašenosti kao:

tehnički ekspert (stručno lice koje poseduje potrebno znanje i iskustvo iz specifične oblasti ocenjivanja usaglašenosti u vezi sa obimom akreditacije koji se ocenjuje i koje obavlja poslove tehničke ekspertize za određeno ocenjivanje, odnosno pruža tehničke savete timu za ocenjivanje, ali ne ocenjuje nezavisno od ocenjivača),

tehnički ocenjivač (ocenjivač koji poseduje potrebno znanje i iskustvo i sprovodi ocenjivanje tehničke kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti za određenu vrstu i oblast akreditacije) ili

vodeći ocenjivač (ocenjivač koji poseduje potrebno znanje i iskustvo i sprovodi ocenjivanje elemenata sistema menadžmenta za određenu vrstu akreditacije i ima sveukupnu odgovornost za menadžment ocenjivanjem),

pozivamo Vas da popunite Prijavu za ocenjivače i tehničke eksperte koju možete preuzeti OVDE i dostavite je na adresu: atsocenjivaci@ats.rs.

U cilju dobijanja statusa vodećeg/ tehničkog ocenjivača, neophodno je da se završi odgovarajuća obuka koju organizuje ATS za određenu vrstu akreditacije.

Za dobijanje statusa tehničkog eksperta primarni uslov je tehnička ekspertiza koja može da se koristi u više vrsta akreditacije.

Pre podnošenja prijave, molimo Vas da se upoznate sa kriterijumima za izbor ocenjivača i tehničkih eksperata. Osim zahteva u pogledu posedovanja specifičnih tehničkih znanja zavisno od vrste akreditacije i oblasti ocenjivanja usaglašenosti, opšte kriterijume kompetentnosti možete pogledati OVDE.

Licima koja učestvuju u procesu akreditacije omogućena je obuka i razmena stavova u stručnom okruženju na stalnoj bazi.

Pridružite se našem timu!

 

                                                            

Pozivi za ocenjivače i tehničke eksperte se nalaze: poziv iz 2020. godine i poziv iz 2019. godine