Навигација

Обавештење: Нова издања докумената АТС-а 


Акредитационо тело Србије је у претходном периоду извршило измене у постојећим документима и објављује нова ажурирана издања процедура и упутстава и то:


- АТС-ПР13 Развој, успостављање и проширење шема акредитације, издање/измена 3/0 од  23.08.2021. године
- АТС-ПР16 Решавање приговора и жалби, издање/измена 6/0 од 23.08.2021. године
- АТС-ПР18 Акредитација у сврху именовања, издање/измена 1/0 од 16.08.2021. године
- АТС-ПР19 Вредновање шема за оцењивање усаглашености, издање/измена 1/0 од 23.08.2021. године
- АТС-УП01 Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни подносилац пријаве за акредитацију и акредитовано ТОУ, издање/измена 8/0 од 25.08.2021. године
- АТС-УП02 Смернице за исказивање обима акредитације тела за оцењивање усаглашености, издање/измена 1/0 од 07.09.2021. године
- АТС-УП07 Листа кодова/кључних речи за области испитивања/еталонирања/ контролисања/ сертификације/ испитивање оспособљености, издање/измена 4/0 од 05.08.2021. године
- АТС-УП20 Смернице за примену SRPS CEN/TS 15675 у поступку оцењивања лабораторија за испитивање, издање/измена 2/0 од 11.10.2021. године
- АТС-УП21 Кодекс оцењивача, издање/измена 2/0 од 16.08.2021. године
- АТС-УП23 Кодекс експерата за одлучивање о акредитацији, издање/измена 1/0 од 16.08.2021. године
- АТС-УП25 Акредитација за послове узорковања, издање/измена 2/0 од 05.08.2021. године
- АТС-УП26 Смерница за акредитацију СТ у области органске производње, издање/измена 2/0 од 03.09.2021. године
- АТС-УП27 Смернице за акредитацију лабораторија за испитивање које обављају микробиoлошка испитивања, издање/измена 2/0 од 11.10.2021. године
- АТС-УП28 Акредитација за флексибилни обим, издање/измена 3/0 од 02.09.2021. године
- АТС-УП29 Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија која обављају сензорска испитивања, издање/измена 2/0 од 11.10.2021. године
- АТС-УП34 Акредитација форензичких лабораторија, издање/измена 2/0 од 11.10.2021. године
- АТС-УП38 Одређивање локација, броја дана оцењивања и потребних осведочења при оцењивању ТОУ, издање/измена 3/0 од 16.08.2021. године
- АТС-УП39 Упутство за оцењивање ПТ провајдера, издање/измена 1/0 од 07.09.2021. године
- АТС-УП41 Упутство за поступак вредновања шема за оцењивање усаглашености, издање/измена 2/0 од 23.08.2021. године
- АТС-УП42 Смернице за примену ISO/IEC 17020, издање/измена 1/0 од 22.07.2020. године


Нaведена документа се налазе на сајту АТС-а: ОВДЕ

С поштовањем, Ваш АТС

 

Обавештење: Нова издања Правила АТС-а 

Акредитационо тело Србије је у претходном периоду извршило измене у постојећим документима и објављује нова издања докумената и то:

- АТС-ПА02, Правила о учешћу у програмима за испитивање оспособљености и међулабораторијским поређењима, 4/0 од 27.07.2021. године

- АТС-ПА03, Правила за остваривање метролошке следљивости резултата мерења, 4/0 од 27.07.2021. године

- АТС-ПА04, Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума, 6/0 од 28.07.2021. године

- АТС-ПА05, Правила прекограничне акредитације, 4/1 од 27.07.2021. године

- АТС-ПА07, Правила за коришћење знака (логотипа) АТС-а, 2/0 од 28.07.2021. године

- АТС-ПА08, Област активности АТС-а, 2/0 од 05.08.2021.

Нaведена документа се налазе на сајту АТС-а: ОВДЕ►

С поштовањем, Ваш АТС

Обавештење: Ново издање Правила акредитације АТС-ПА01

Акредитационо тело Србије објављује ново, тринаесто издање, Правила акредитације АТС-ПА01.

Измена Правила акредитације је последица усаглашавања са Законом о акредитацији („Сл.гласник РС“ бр.73/2010 и 47/2021).

Утврђен је прелазни период за примену нових Правила акредитације, тако да ова Правила ступају на снагу и примењују се од 01.11.2021. године, а до тада се примењују Правила акредитације АТС-ПА01, издање 12 од јула 2019. године.

Нaведена Правила акредитације АТС-ПА01, тринаесто издање, август 2021. године, се налазе на сајту АТС-а: ОВДЕ►

С поштовањем, Ваш АТС

  • Дирекција за мере и драгоцене метале
  • Институт за стандардизацију Србије
  • ТЕХНИС
  • European Accreditation
  • Ilac
  • IAF
  • euprava.gov.rs