Навигација

У току прошле недеље у Бриселу је одржана дводневна обука "Тrain-the-Trainer" коју је организовао Комитет за лабораторије ЕА о акредитацији провајдера за испитивање оспособљености (PTP) према новом издању стандарда ISO/IEC 17043:2023.

Обуци је присуствовало 55 учесника, како би се бавили ревизијом стандарда ISO/IEC 17043 (који је објављен у мају 2023.) и како би се разумеле промене уведене у овај стандард. Ревизија је била неопходна пре свега да би се стандард ускладио са новом структуром стандарда ISO 17000 серије, са захтевима подељеним у следеће главне теме: општи захтеви, захтеви за структуру, ресурсе; захтеви за процес и захтеви за систем менаџмента. 

Детаљније на ОВДЕ

 

Европска комисија усвојила је Уредбу о примени Европске шеме сертификације за сајбер безбедност засноване на заједничким критеријумима (EUCC). Ово је прва одобрена шема у складу са Уредбом (EU) 2019/881 (Акт о сајбер безбедности).

Ова Уредба прецизира улоге, правила, обавезе и структуру Европске шеме сертификације сајбер безбедности на основу заједничких критеријума у складу са Европским оквиром за сертификацију сајбер безбедности, као што је наведено у Закону о сајбер безбедности.

Уредба о примени односи се на документе познате као "State-of-the-Art" (SoA). То су три документа која се односе на:

 • акредитацију ITSEF-oвa (Information Technology Security Evaluation Facility),
 • акредитацију сертификационих тела (Certification Bodies - CBs), и 
 • ауторизацију сертификационих тела и ITSEF-oвa.

Детаљније на ОВДЕ


 

Имајући у виду измене Правилника о неаутоматским вагама ("Сл. гласник РС", бр. 29/2018 и 90/2023 - др. правилник) и доношење Правилника о оверавању неаутоматских вага ("Сл. гласник РС", бр. 90/2023) који је у међувремену престао да важи када је 11. новембра 2023. године ступио на снагу Правилник о оверавању неаутоматских вага ("Сл. гласник РС", бр. 99/2023), АТС Вас обавештава о следећем: ОВДЕ

Имајући у виду доношење Правилника о оверавању таксиметара („Сл. гласник РС“, бр.86/2023), Правилника о оверавању материјализованих мера дужине-мерила дужине опште намене ("Сл. гласник РС", бр. 86/2023) и Правилника о оверавању мерила дужине – машине за мерење дужине жице и кабла и машине за непрекидно одмеравање једнаких дужина жице и кабла ("Сл. гласник РС", бр. 63/2023),обавештавамо Вас о следећем: ОВДЕ

Имајући у виду доношење следећих правилника:

 • Правилник о оверавању водомера који су предвиђени за употребу у домаћинству, пословном простору и лакој индустрији ("Сл. гласник РС", бр. 90/2023);
 • Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода-уређаји за точење горива ("Сл. гласник РС", бр. 96/2023) -Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода – уређаји за точење AdBlue;
 • Правилник о оверавању аутоматских дозирних вага („Сл. гласник РС“, бр. 115/2023);
 • Правилник о оверавању гасомера са меховима (,,Службени гласник РС”, бр. 4/2024);
 • Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода уграђених на возилу и на возилу са цистерном („Сл.гласник РС, бр.5/2024“);
 • Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода -уређаји за точење течног нафтног гаса („Сл.гласник РС, бр.5/2024“),

обавештавамо Вас о следећем: ОВДЕ.

Сви наведени правилници примењују се од 1. јануара 2025. године.

 • Дирекција за мере и драгоцене метале
 • Институт за стандардизацију Србије
 • ТЕХНИС
 • European Accreditation
 • Ilac
 • IAF
 • euprava.gov.rs