Навигација

Приговори и жалбе

Поступак решавања приговора и жалби упућених АТС је утврђен у АТС-ПР 16, Решавање приговора и жалби.

Приговор представља израз незадовољства, другачији од жалбе, који је акредитационом телу упутила било која особа или организација у вези са активностима акредитационог тела или акредитованог тела за оцењивање усаглашености, а на који се очекује одговор.

Жалба представља захтев тела за оцењивање усаглашености за разматрање сваке неповољне одлуке о акредитацији која се односи на жељени статус акредитације.

На одлуке о акредитацији може се поднети жалба у року од 15 дана од дана достављања одлуке. О жалби одлучује Комисија за жалбе која доноси одлуку о жалби у року од 30 дана од дана пријема жалбе.