Навигација

Одлуке у вези са акредитацијом

Одлука о висини трошкова акредитације; Упутство за примену Одлуке о висини трошкова акредитације

Одлука о висини трошкова акредитације од 30.01.2024. године

Упутство за примену Одлуке о висини трошкова акредитације од 30.01.2024. године

202430. Jan
Табела за исказивања обима акредитације за област К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије
2023 7. Aug
Информација о преласку на ново издање стандарда SRPS EN ISO 22000:2018

Информација о преласку на ново издање стандарда SRPS EN ISO 22000:2018

201928. Feb
Информација о примени SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018

Информација о примени SRPS ISO/IEC 17021-10 / 28.02.2019.

201928. Feb
Поређење захтева SRPS EN ISO 15189:2014 и захтева SRPS ISO/IEC 17025:2017

Поређење захтева SRPS EN ISO 15189:2014 и захтева SRPS ISO/IEC 17025:2017

201930. Jan
IAF обавезујућа документа

IAF обавезујућа документа / 20.06.2018.

201820. Jun
Прелазак на рад према новом издању Правилника о мерилима

Прелазак на рад према новом издању Правилника о мерилима / 04.06.2018.

2018 4. Jun
Тумачење МУП-а у вези Правилника о посебним условима за овлашћивање контролних тела

Aкт Министарства унутрашњих послова број 01-91/17-2, од 17. марта 2017. године

2017 1. Jun