Навигација

О нама

О АТС-у

Акредитационо тело Србије (АТС) је национално тело за акредитацију у Републици Србији, које је основала Република Србија у складу са Одлуком о оснивању Акредитационог тела Србије („Службени гласник РС“, бр. 96/16 и 14/11), за обављање послова из чланова 3. и 8. Закона о акредитацији („Службени гласник РС", број 73/2010, 47/2021) за коју оснивачка права врши Влада. АТС је једино тело у Републици Србији коме се Законом о акредитацији поверава обављање послова акредитације.

АТС је регистрован као установа. На питања оснивања, организације, положаја и делатности АТС-а примењују се одредбе закона којим се уређују јавне службе.

Законом о акредитацији уређени су акредитација и оснивање и делатност АТС-а, као и органи и финансирање. Скраћени назив Акредитационог тела Србије је: АТС. АТС у пословању са иностранством, поред назива на српском језику, може да употребљава и назив на енглеском језику: „Accreditation Body of Serbia".