Навигација

Процедуре/Упутства

Критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивања сертификационих тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси грађевинских производа АТС-УП43

Критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивања сертификационих тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси грађевинских производа АТС-УП43 - издање/измена 1/0 - усвојено: 04.06.2020.

2021 4. Jun
Општа начела непристрасности AТС-УП36

Општа начела непристрасности АТС-УП36, издање/измена: 2/0, усвојено: 17.05.2021.

202117. May
Смернице за примену стандарда ISO/IEC 17020 АТС-УП42

Смернице за примену стандарда ISO/IEC 17020 АТС-УП42 - издање/измена: 1/0 - усвојена  22.07.2020.

202022. Jul
Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни подносилац пријаве за акредитацију и акредитовано тело за оцењивање усаглашености АТС-УП01

Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни подносилац пријаве за акредитацију и акредитовано тело за оцењивање усаглашености АТС-УП01 - издање/измена: 7/4 - усвојена 16.06.2020. године

202016. Jun
Вредновање шема за оцењивање усаглашености АТС-УП41

Вредновање шема за оцењивање усаглашености АТС-УП41 - издање/измена 1/0 - усвојена 01.06.2020.

2020 1. Jun
Акредитација флексибилног обима АТС-УП28

Акредитација флексибилног обима АТС-УП28 - издање/измена 2/0 - усвојена 29.05.2020.

202029. May
Решавање приговора и жалби АТС-ПР16

Решавање приговора и жалби АТС-ПР16 - издање/измена: 5/0, усвојенo: 05.09.2019.

2019 5. Sep
Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџмента АТС-УП 12

Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџмента АТС-УП12, издање/измена: 2/1, усвојено: 05.09.2019.

2019 5. Sep
Смернице за исказивање обима акредитације медицинских лабораторија АТС-УП14

Смернице за исказивање обима акредитације медицинских лабораторија АТС-УП14 - издање/измена: 2/2 - од 01.02.2019.

2019 1. Feb
Смернице за исказивање обима акредитације контролних тела АТС-УП05

Смернице за исказивање обима акредитације контролних тела АТС-УП05 - издање/измена: 2/3 - од 28.12.2018.

201828. Dec
Критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивања сертификационих тела за сертификацију производа у области органске производње АТС-УП26

Критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивања сертификационих тела за сертификацију производа у области органске производње АТС-УП26 - издање/измена: 1/1 - усвојенo: 18.09.2017.

201718. Sep
Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025:2006 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају микробиолошка испитивања АТС-УП27

Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025:2006 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају микробиолошка испитивања АТС-УП27 - издање/измена: 1/1 - усвојенo: 18.09.2017.
 

201718. Sep
Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају сензорска испитивања АТС-УП29

Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају сензорска испитивања АТС-УП29 - издање/измена: 1/1 - усвојенo: 18.09.2017.

201718. Sep
Смернице за исказивање обима акредитације провајдера за испитивање оспособљености АТС-УП30

Смернице за исказивање обима акредитације провајдера за испитивање оспособљености АТС-УП30 - издање/измена: 1/1 - од 07.09.2017.

2017 7. Sep
Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију производа АТС-УП15

Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију производа АТС-УП15 - издање/измена: 1/2 - од 07.09.2017.

2017 7. Sep
Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију особа АТС-УП18

Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију особа АТС-УП18 - издање/измена: 1/2 - од 07.09.2017.

2017 7. Sep
Смернице за исказивање обима акредитације лабораторија за испитивање АТС-УП03

Смернице за исказивање обима акредитације лабораторија за испитивање АТС-УП03 - издање/измена: 3/3 - од 07.09.2017.

2017 7. Sep
Смернице за исказивање обима акредитације лабораторија за еталонирање АТС-УП04

Смернице за исказивање обима акредитације лабораторија за еталонирање АТС-УП04 - издање/измена: 2/1 - од 07.09.2017.

2017 7. Sep
Акредитација за послове узорковања АТС-УП25

Акредитација за послове узорковања АТС-УП25 - издање/измена: 1/2 - усвојена 26.06.2017. године

201726. Jun
Смерницe за примену правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе АТС-УП22

Смерницe за примену правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник РС“ бр. 87/11) у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености АТС-УП22 - издање/измена: 1/1 - усвојена у јулу 2013. године

201330. Jul
Интерна контрола основних метролошких параметара код вага са неаутоматским функционисањем између два еталонирања АТС-УП32

Интерна контрола основних метролошких параметара код вага са неаутоматским функционисањем између два еталонирања АТС-УП32 - издање/измена: 1/0 - усвојена 19.06.2013.

201319. Jun