Навигација

АТС-УП43 Критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивања сертификационих тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси грађевинских производа

04.06.2021.Процедуре/Упутства

Критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивања сертификационих тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси грађевинских производа АТС-УП43 - издање/измена 1/0 - усвојено: 04.06.2020.