Navigacija

Prijave/Obrasci

Kontrolna lista za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta prema SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Kontrolna lista za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta prema SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, 2/1 od 08.10.2020.

2020 8. Oct
Prijava za akreditaciju ATS-PR11-O01

Prijava za akreditaciju, ATS-PR11-O01, 5/1 od 03.09.2020.

2020 3. Sep
Tabela 1 i Tabela 2 obrasca ATS-UP17-O03 

Tabela 1 i Tabela 2 obrasca ATS-UP17-O03 - izdanje/izmena: 1/0 - usvojena  03.09.2020.

2020 3. Sep
Izveštaj o vrednovanju šeme za ocenjivanje usaglašenosti ATS-UP41-O01

Izveštaj o vrednovanju šeme za ocenjivanje usaglašenosti, ATS-UP41-O01 - izdanje/izmena 1/0 - usvojen 01.06.2020.

2020 1. Jun
Kontrolna lista za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju osoba prema SRPS ISO/IEC 17024:2012

Kontrolna lista za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju osoba prema SRPS ISO/IEC 17024:2012, 2/0 od 15.07.2019.

201915. Jul
Kontrolna lista za ocenjivanje provajdera za ispitivanje osposobljenosti prema SRPS ISO/IEC 17043:2011

Kontrolna lista za ocenjivanje provajdera za ispitivanje osposobljenosti prema SRPS ISO/IEC 17043:2011, 1/2 od 15.07.2019.

201915. Jul
Kontrolna lista za ocenjivanje medicinskih laboratorija prema SRPS EN ISO/IEC 15189:2014

Kontrolna lista za ocenjivanje medicinskih laboratorija prema SRPS EN ISO/IEC 15189:2014, 3/0 od 15.07.2019.

201915. Jul
Kontrolna lista za ocenjivanje laboratorija za ispitivanje/etaloniranje prema SRPS ISO/IEC 17025:2017

Kontrolna lista za ocenjivanje laboratorija za ispitivanje/etaloniranje prema SRPS ISO/IEC 17025:2017, 5/1 od 15.07.2019.

201915. Jul
Kontrolna lista za ocenjivanje organizacija za kontrolisanje prema SRPS ISO/IEC 17020:2012

Kontrolna lista za ocenjivanje organizacija za kontrolisanje prema SRPS ISO/IEC 17020:2012, 4/1 od 15.07.2019.

201915. Jul
Kontrolna lista za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda prema SRPS ISO/IEC 17065:2016

Kontrolna lista za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda prema SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, 3/2 od 15.07.2019.

201915. Jul
Ocena sprovedenog ocenjivanja ATS-PR09-O02

Ocena sprovedenog ocenjivanja ATS-PR09-O02 - izdanje/izmena: 1/3 - usvojeno: 13.09.2018.

201813. Sep
Kontrolna lista za ocenjivanje laboratorija u svrhu prelaska na akreditaciju prema SRPS ISO/IEC 17025:2017

Kontrolna lista za ocenjivanje laboratorija u svrhu prelaska na akreditaciju prema SRPS ISO/IEC 17025:2017, 1/0 od 21.05.2018.

201821. May
Prijava za ocenjivače i tehničke eksperte ATS-PR02-O01_3_0

Prijava za ocenjivače i tehničke eksperte ATS-PR02-O01 - izdanje/izmena: 3/0 - usvojeno: mart 2018.

201814. Mar
Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

2009 7. Oct