Navigacija

Kontakt

  office@ats.rs  

Adresa sedišta:
Vlajkovićeva 3, V sprat
11103, Beograd, Srbija;

Adresa za slanje pošte:
Vlajkovićeva 3,
Poštanski fah 92
11000, Beograd 6
Srbija

 

011/ 313 03 73

  PIB: 100271740
Matični broj: 17675338

Kabinet direktora

direktor Akreditacionog tela Srbije
mr Dragan Pušara
t: 011/313 03 73; dragan.pusara@ats.rs

pomoćnik direktora za razvoj i kvalitet
Ljiljana Markićević
t: 011/313 03 77; ljiljana.markicevic@ats.rs

pomoćnik direktora za odlučivanje o akreditaciji
Jovana Jovanović
t: 011/313 03 77; jovana.jovanovic@ats.rs

pomoćnik direktora za proces akreditacije
mr Milica Jovčić
T: 011/313 03 77; milica.jovcic@ats.rs

Odeljenje za akreditaciju laboratorija

rukovodilac odeljenja
Jelena Stojanović
T: 011/ 314 86 80; jelena.stojanovic@ats.rs

Odeljenje za akreditaciju kontrolnih i sertifikacionih tela

rukovodilac odeljenja
Branka Rakonjac
t: 011/ 314 86 80; branka.rakonjac@ats.rs

Odeljenje za finansijske i računovodstvene poslove

rukovodilac odeljenja
Jovan Simić
t: 011/ 313 03 75; jovan.simic@ats.rs

Odeljenje za pravne, kadrovske i administrativne poslove

rukovodilac odeljenja
Simo Tomić
T: 011/ 313 03 78; simo.tomic@ats.rs

Odeljenje za akreditaciju laboratorija za etaloniranje

rukovodilac odeljenja
Aleksandra Nikolić
T: 011/ 314 86 80; aleksandra.nikolic@ats.rs