Navigacija

Kontakt

  office@ats.rs  

Adresa sedišta:
Vlajkovićeva 3, V sprat
11103, Beograd, Srbija;

Adresa za slanje pošte:
Vlajkovićeva 3,
Poštanski fah 92
11000, Beograd 6
Srbija

 

011/ 314 86 80
011/ 313 03 73

  PIB: 100271740
Matični broj: 17675338

Kabinet direktora

v.d. direktora Akreditacionog tela Srbije
prof. dr Aco Janićijević
011/313 03 73; aco.janicijevic@ats.rs

zamenik direktora
Jasna Stojanović
011/314 86 80; jasna.stojanovic@ats.rs

pomoćnik direktora za razvoj i kvalitet
mr Natalija Jovičić Zarić
011/313 03 77; natalija.jovicic_zaric@ats.rs

pomoćnik direktora za za odlučivanje o akreditaciji
Ljiljana Markićević
011/313 03 77; ljiljana.markicevic@ats.rs

Odeljenje za akreditaciju laboratorija

rukovodilac odeljenja
mr Milica Jovčić
011/ 314 86 80; milica.jovcic@ats.rs

Odeljenje za akreditaciju kontrolnih i sertifikacionih tela

rukovodilac odeljenja
Jovana Jovanović
011/ 313 09 61; jovana.jovanovic@ats.rs

Odeljenje za pravne, kadrovske i administrativne poslove

rukovodilac odeljenja
Simo Tomić
011/ 313 03 78; simo.tomic@ats.rs

Odeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove

rukovodilac odeljenja
Jovan Simić
011/ 313 03 75; jovan.simic@ats.rs

Povratne informacije

Pitanja, sugestije, komentare možete uputiti i elektronskom poštom, uz obavezno navođenje imena, prezimena i broja telefona kako bismo bili u mogućnosti da Vam odgovorimo, odnosno kontaktiramo u slučaju potrebe: