Navigacija

Kontakt

  office@ats.rs  

Adresa sedišta:
Vlajkovićeva 3, V sprat
11103, Beograd, Srbija;

Adresa za slanje pošte:
Vlajkovićeva 3,
Poštanski fah 92
11000, Beograd 6
Srbija

 

011/ 314 86 80
011/ 313 03 73

  PIB: 100271740
Matični broj: 17675338

Kabinet direktora

v.d. direktora Akreditacionog tela Srbije
prof. dr Aco Janićijević
t: 011/313 03 73; aco.janicijevic@ats.rs

zamenik direktora
Jasna Stojanović
t: 011/314 86 80; m: 064/887 28 15; jasna.stojanovic@ats.rs

pomoćnik direktora za razvoj i kvalitet
Ljiljana Markićević
t: 011/313 03 77; m: 064/887 28 10; ljiljana.markicevic@ats.rs

pomoćnik direktora za za odlučivanje o akreditaciji
dr Ljubinka Gligić
t: 011/313 03 76; m: 064/887 28 05; ljubinka.gligic@ats.rs

pomoćnik direktora za proces akreditacije
mr Milica Jovčić
t: 011/314 86 80; m: 064/887 28 14; milica.jovcic@ats.rs

pomoćnik direktora za saradnju sa državnim organima i odnose sa javnošću
Jovana Jovanović
t: 011/313 03 73; m: 064/887 28 24; jovana.jovanovic@ats.rs

Odeljenje za akreditaciju laboratorija

rukovodilac odeljenja
Ivan Dugandžić
t: 011/ 314 86 80; m: 064/887 29 69; ivan.dugandzic@ats.rs

Odeljenje za akreditaciju kontrolnih i sertifikacionih tela

rukovodilac odeljenja
Branka Rakonjac
t: 011/ 314 86 80; m: 064/887 28 02; branka.rakonjac@ats.rs

Odeljenje za zajedničke poslove

rukovodilac odeljenja
Jovan Simić
t: 011/ 313 03 75; m: 064/887 28 04; jovan.simic@ats.rs

Povratne informacije

Pitanja, sugestije, komentare možete uputiti i elektronskom poštom, uz obavezno navođenje imena, prezimena i broja telefona kako bismo bili u mogućnosti da Vam odgovorimo, odnosno kontaktiramo u slučaju potrebe: