Navigacija

Informativni materijal

Kompetentnost - upravljanje ljudskim resursima - izazov savremenog doba

Kompetentnost - upravljanje ljudskim resursima - izazov savremenog doba - Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti "Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti - mi smo svet!" - Kombank dvorana, Beograd, 11.09.2019.

201911. Sep
Upravljanje rizicima u postupcima kontrolisanja/sertifikacije

Upravljanje rizicima u postupcima kontrolisanja/sertifikacije - Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti "Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti - mi smo svet!" - Kombank dvorana, Beograd, 11.09.2019.

201911. Sep
Da li izveštavamo pravilno?

Da li izveštavamo pravilno? - Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti "Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti - mi smo svet!" - Kombank dvorana, Beograd, 11.09.2019.

201911. Sep
Efektivnost internih provera i preispitivanja od strane rukovodstva

Efektivnost internih provera i preispitivanja od strane rukovodstva - Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti "Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti - mi smo svet!" - Kombank dvorana, Beograd, 11.09.2019.

201911. Sep
ATS u brojkama

ATS u brojkama - Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti "Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti - mi smo svet!" - Kombank dvorana, Beograd, 11.09.2019.

201911. Sep
Identifikacija slabih mesta u sistemima menadžmenta tela za ocenjivanje usaglašenosti

Identifikacija slabih mesta u sistemima menadžmenta tela za ocenjivanje usaglašenosti - Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti "Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti - mi smo svet!" - Kombank dvorana, Beograd, 11.09.2019.

201911. Sep
Planovi ATS za naredni period (kratak osvrt na izmenjena dokumenta i planovi za naredne izmene)

Planovi ATS za naredni period (kratak osvrt na izmenjena dokumenta i planovi za naredne izmene) - Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti "Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti - mi smo svet!" - Kombank dvorana, Beograd, 11.09.2019.

201911. Sep
Zajedničko saopštenje IAF-a i ILAC-a povodom Svetskog dana akreditacije 2019. godine

Zajedničko saopštenje Xiao Jianhua, presedavajućeg IAF-a i Etty Feller, presedavajuće ILAC-a povodom Svetskog dana akreditacije 2019. godine na temu: Akreditacja - dodavanje vrednosti lancima snabdevanja

201917. Apr
Učešće ATS-a na Evropskoj nedelji kvaliteta - ENK 2018 u Novom Sadu

Prezentacija Ivana Gagića, ATS "Prelasci na nova izdanja standarda u duhu zahteva EA/IAF dokumenata" na Evropskoj nedelji kvaliteta JUSK ENK 2018

2018 5. Dec
Razmišljanje zasnovano na riziku– izazov za laboratorije i akreditaciona tela Milica Jovčić

RAZMIŠLJANJE ZASNOVANO NA RIZIKU– IZAZOV ZA LABORATORIJE I AKREDITACIONA TELA, Prezentacija Milice Jovčić,  pomoćnik direktora za za proces akreditacije, na 10. specijalnoj konferencija – Nacionalni sistem akreditacije koja je održana 07.06.2018. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, u okviru  15-te Međunarodne konvencije o kvalitetu - UASQ 2018 

2018 7. Jun
KRUPNIM KORACIMA KA NAREDNIH 20 GODINA-VIZIJA ATS prof. dr Aco Janićijević

KRUPNIM KORACIMA KA NAREDNIH 20 GODINA-VIZIJA ATS, Prezentacija prof. dr Aca Janićijevića, v.d. direktora ATS-a, na 10. specijalnoj konferencija – Nacionalni sistem akreditacije koja je održana 07.06.2018. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, u okviru  15-te Međunarodne konvencije o kvalitetu - UASQ 2018 

2018 7. Jun
2018. i 2019. - godine obavezujućih IAF dokumenata Jasna Stojanović

2018. I 2019. - GODINE OBAVEZUJUĆIH IAF DOKUMENATA, Prezentacija Jasne Stojanović  zamenika direktora ATS-a, na 10. specijalnoj konferencija – Nacionalni sistem akreditacije koja je održana 07.06.2018. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, u okviru  15-te Međunarodne konvencije o kvalitetu - UASQ 2018 

2018 7. Jun
Novi trendovi i regulative u oblasti organske proizvodnje Nikola Kostić

NOVI TRENDOVI I REGULATIVE U OBLASTI ORGANSKE PROIZVODNJE, Prezentacija Nikole Kostića, rukovodioca odeljenja za akreditaciju kontrolnih i sertifikacionih tela, na 10. specijalnoj konferencija – Nacionalni sistem akreditacije koja je održana 07.06.2018. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, u okviru  15-te Međunarodne konvencije o kvalitetu - UASQ 2018

2018 7. Jun
Korišćenje akreditacije u oblastima regulisanim zakonima i propisima Radivoje Nikoličić

KORIŠĆENJE AKREDITACIJE U OBLASTIMA REGULISANIM ZAKONIMA I PROPISIMA, Prezentacija Radivoja Nikoličića,  pomoćnik direktora za saradnju sa državnim organima, na 10. specijalnoj konferencija – Nacionalni sistem akreditacije koja je održana 07.06.2018. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, u okviru  15-te Međunarodne konvencije o kvalitetu - UASQ 2018 

2018 7. Jun
Ljiljana Markićević Odlučivanje o akreditaciji u svrhu prelaska na novo izdanje standarda
201825. May
Aleksandra Nikolić Novo izdanje standarda ISO/IEC 17025:2017“
201825. May
Jasna Stojanović 20 godina ATS-a – juče, danas, sutra
201825. May
Jelena Stojanović Novo izdanje standarda ISO/IEC 17025:2017
201825. May
Milica Jovčić Zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017: Opšti zahtevi za kompetentnost za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje
201825. May
Natalija Jovičić Zarić Razmišljanje zasnovano na riziku
201825. May
Natalija Jovičić Zarić Novi zahtevi za akreditaciona tela – očekivanja i prednosti – standard ISO/IEC 17011:2017
201825. May
Zajednička izjava predsedavajućih IAF i ILAC povodom Svetskog dana akreditacije 2018. godine
201812. Apr
MJ Nedelja kvaliteta 2018.

Prezentacija Milice Jovčić na 27. Nedelji kvaliteta, od 28. februara do 2. marta 2018. godine u organizaciji Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost

201812. Apr
Prezentacija prof. dr Ace Janićijevića - Nedelja kvaliteta 2018.

Prezentacija prof. dr Aca Janićijevića na 27. Nedelji kvaliteta, od 28. februara do 2. marta 2018. godine u organizaciji Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost

201812. Apr
Prezentacija Radivoja Nikoličića - Akreditacija u Zakonu o medicinskim sredstvima

Prezentacija Radivija Nikoličića - Akreditacija u Zakonu o medicinskim sredstvima

2018 1. Mar
Program konfrencije o akreditaciji medicinskih laboratorija

Program konferencije o akreditaciji medicinskih laboratorija  „1ST CONFERENCE ON MEDICAL LABORATORY ACCREDITATION AND QUALITY SYSTEMS: EUROPEAN ANSWERS“ (CLAQ), koja se održava 20. i 21. aprila 2017. godine u hotelu Metropol Palace u Beogradu

2017 5. Apr
Mesto akreditacije u propisima Republike Srbije

Mesto akreditacije u propisima Republike Srbije

201710. Feb
Sistem akreditacije u Republici Srbiji - stanje i perspektive

Sistem akreditacije u Republici Srbiji - stanje i perspektive, Radivoje Nikoličić,  ATS, savetnik direktora

201613. May
Liderstvo: ključni činilac u modelima izvrsnosti i novom standardu SRPS ISO 9001:2015

Liderstvo: ključni činilac u modelima izvrsnosti i novom standardu SRPS ISO 9001:2015, dr Miloš Jelić

201611. Mar
Nove dimenzije uspeha menadžment standarda

Nove dimenzije uspeha menadžment standarda, Vladimir Simić

201611. Mar
Korišćenje ISO i IEC standarda i pozivanje na njih kao podrška javnoj politici

Korišćenje ISO i IEC standarda i pozivanje na njih kao podrška javnoj politici, novembar 2015. godine

2015 7. Dec
Strategija unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta za period 2015-2020

Strategija unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta za period 2015-2020, usvojena u oktobru 2015. godine

2015 2. Dec
Sistem akreditacije u Republici Srbiji

Sistem akreditacije u Republici Srbiji, RPK Valjevo, 27. novembar 2015. godine

2015 1. Dec
Lista akreditovanih laboratorija za etaloniranje u regionu (IPA 2011)

Lista akreditovanih laboratorija za etaloniranje u regionu (IPA 2011) 20.10.2015.

201520. Oct
„Značaj akreditacije za unapređenje poslovnih mogućnosti“ , Vladimir Vukašinović, 29.06.2015. godine

„Značaj akreditacije za unapređenje poslovnih mogućnosti“ , Vladimir Vukašinović, 29.06.2015. godine

201530. Jun
„Rad, struktura i položaj ATS-a u Republici Srbiji, Evropi i svetu 15 godina posle prve akreditacije“

„Rad, struktura i položaj ATS-a u Republici Srbiji, Evropi i svetu 15 godina posle prve akreditacije“ - Radivoje Nikoličić, ATS, 29.06.2015. godine

201530. Jun
Mišljenja i tumačenja-zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006

Mišljenja i tumačenja-zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, mr Milica Jovčić, ATS

2015 5. Jun
Upravljanje rizikom u medicinskim laboratorijama – zahtev SRPS EN ISO 15189

Upravljanje rizikom u medicinskim laboratorijama – zahtev SRPS EN ISO 15189, dr Ljubinka Gligić, ATS

2015 5. Jun
Akreditacija u oblasti kontrolisanja merila – vodomeri

Akreditacija u oblasti kontrolisanja merila – vodomeri, Marijana Bačevac, ATS

2015 5. Jun
Akreditacija u oblasti pokretne opreme pod pritiskom

Akreditacija u oblasti pokretne opreme pod pritiskom, Marija Smiljanić, ATS

2015 5. Jun
Interno etaloniranje

Interno etaloniranje, Aleksandra Nikolić, ATS

2015 5. Jun
Proširenje aktivnosti ATS-a u 2015. godini

Proširenje aktivnosti ATS-a u 2015. godini, Radivoje Nikoličić, ATS

2015 5. Jun
„Mesto i uloga ATS-a u nacionalnoj i međunarodnoj infrastrukturi kvaliteta“

„Mesto i uloga ATS-a u nacionalnoj i međunarodnoj infrastrukturi kvaliteta“ - Radivoje Nikoličić, ATS, predavanje za studente Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, 1. april 2015. godine

201517. Apr
Značaj akreditovanih izveštaja i sertifikata za privredne subjekte u Republici Srbiji

Značaj akreditovanih izveštaja i sertifikata za privredne subjekte u Republici Srbiji: Radivoje Nikoličić, ATS

201429. Dec
Novi nacionalni etalon dužine i optičkih frekvencija: komb generator

Novi nacionalni etalon dužine i optičkih frekvencija: komb generator – Slobodan Zelenika, DMDM

201412. Jun
Unapređenje nacionalne vremenske skale kroz učešće u međunarodnom projektu „Brzo rešenje univerzalnog koordiniranog vremena“

Unapređenje nacionalne vremenske skale kroz učešće u međunarodnom projektu „Brzo rešenje univerzalnog koordiniranog vremena“ – Jadranka Marendić-Miljković, Snežana Renovica, DMDM

201412. Jun
Razvojni projekat nacionalnog primarnog etalona jednosmernog električnog napona Republike Srbije zasnovanog na Džozefsonovom efektu

Razvojni projekat nacionalnog primarnog etalona jednosmernog električnog napona Republike Srbije zasnovanog na Džozefsonovom efektu – Jelena Pantelić-Babić, Zoran Šofranac, Vida Živković, DMDM

201412. Jun
Overavanje vertikalnih cilindričnih rezervoara namenjenih za skladištenje nafte i naftnih derivata upotrebom totalne stanice

Overavanje vertikalnih cilindričnih rezervoara namenjenih za skladištenje nafte i naftnih derivata upotrebom totalne stanice – Dušan Jovanović, Boško Stefanović, DMDM

201412. Jun
Realizacija projekta razvoja oblasti prethodno upakovanih proizvoda

Realizacija projekta razvoja oblasti prethodno upakovanih proizvoda – mr Branka Radanov, DMDM

201412. Jun
Formiranje programa i plana učešća u PT aktivnostima: praktični primeri u ispitivanju

Formiranje programa i plana učešća u PT aktivnostima: praktični primeri u ispitivanju - Azra Redžepović i dr Maja Aleksić, ATS

201412. Jun
Sledljivost merenja, periodi etaloniranja opreme, međuprovere, referentni materijali

Sledljivost merenja, periodi etaloniranja opreme, međuprovere, referentni materijali - Jelena Stojanović, ATS

201412. Jun
Akreditacija u oblasti opreme pod pritiskom

Akreditacija u oblasti opreme pod pritiskom - Marija Smiljanić, ATS

201412. Jun
Akreditacija tela za ocenjivanje usaglašenosti koja sprovode ocenjivanje usaglašenosti lične zaštitne opreme

Akreditacija tela za ocenjivanje usaglašenosti koja sprovode ocenjivanje usaglašenosti lične zaštitne opreme - Nikola Kostić, ATS

201412. Jun
Efektivnost sistema menadžmenta (zahtevi referentnih dokumenata za akreditaciju)

Efektivnost sistema menadžmenta (zahtevi referentnih dokumenata za akreditaciju) - mr Milica Jovčić, ATS

201412. Jun
Rešavanje žalbi: proces koji sprovodi ATS

Rešavanje žalbi: proces koji sprovodi ATSBiljana Tomić, ATS

2014 1. Jun
Rešavanje prigovora: proces koji sprovodi ATS

Rešavanje prigovora: proces koji sprovodi ATS – dr Bratislav Milošević, ATS

2014 1. Jun
Zahtevi referentnog standarda na koje treba obratiti posebnu pažnju (SPRS ISO/IEC 17025)

Zahtevi referentnog standarda na koje treba obratiti posebnu pažnju (SPRS ISO/IEC 17025) Ljiljana Markićević, ATS

2014 1. Jun
U kom pravcu započeti aktivnosti u postupku usaglašavanja sa zahtevima SRPS EN ISO 15189:2014

U kom pravcu započeti aktivnosti u postupku usaglašavanja sa zahtevima SRPS EN ISO 15189:2014 – dr Ljubinka Gligić, ATS

2014 1. Jun
Pretnje po nepristrasnost: zahtevi koji stvaraju problem (SPRS ISO/IEC 17020:2012)

Pretnje po nepristrasnost: zahtevi koji stvaraju problem (SPRS ISO/IEC 17020:2012) – mr Natalija Jovičić Zarić, ATS

2014 1. Jun
Struktura sertifikacionog tela: zahtevi u vezi sa organizacijom rada (SPRS ISO/IEC 17065:2013)

Struktura sertifikacionog tela: zahtevi u vezi sa organizacijom rada (SPRS ISO/IEC 17065:2013) Ljubica Živanić, ATS

2014 1. Jun
Kompetentnost proveravača: novina koja donosi kvalitet više (SPRS ISO/IEC 17021:2011)

Kompetentnost proveravača: novina koja donosi kvalitet više (SPRS ISO/IEC 17021:2011)Jovana Zečević, ATS

2014 1. Jun
Prihvatljivost šema sertifikacije: važan aspekt delovanja na tržištu (SPRS ISO/IEC 17065:2013 i SPRS ISO/IEC 17024:2012)

Prihvatljivost šema sertifikacije: važan aspekt delovanja na tržištu (SPRS ISO/IEC 17065:2013 i SPRS ISO/IEC 17024:2012)Ljubica Živanić, ATS, i mr Natalija Jovičić Zarić, ATS

2014 1. Jun
Najnoviji izazovi za Sektor za infrastrukturu kvaliteta

Najnoviji izazovi za Sektor za infrastrukturu kvaliteta – mr Jelena Popović, pomoćnik ministra, Ministarstvo privrede

2014 1. Jun
Multilateralni sporazumi: pasoš za međunarodnu trgovinu

Multilateralni sporazumi: pasoš za međunarodnu trgovinuJasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a

2014 1. Jun
Akreditacija laboratorija za fleksibilni obim akreditacije

Prezentacija "Akreditacija laboratorija za fleksibilni obim akreditacije" - dr Bratrislav Milošević, ATS, peta Specijalna konferencija „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” , 05. jun 2013. godine, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

201310. Jun
Smernice za primenu SRPS ISO/IEC 17025 pri ocenjivanju i akreditaciji laboratorija koje obavljaju senzorska ispitivanja

Prezentacija "Smernice za primenu SRPS ISO/IEC 17025 pri ocenjivanju i akreditaciji laboratorija koje obavljaju senzorska ispitivanja" - Jelena Stojanović, ATS, peta Specijalna konferencija „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” , 05. jun 2013. godine, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

201310. Jun
Akreditacija za poslove uzorkovanja

Prezentacija "Akreditacija za poslove uzorkovanja" - Ljiljana Markićević, ATS, peta Specijalna konferencija „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” , 05. jun 2013. godine, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

201310. Jun
Izveštavanje o usklađenosti sa specifikacijama - Informacija u vezi sadržaja izveštaja o ispitivanju/uverenja u slučaju da laboratorija daje izjavu o usklađenosti sa specifikacijama (zasnovano na ILAC-G8:03/2009)

Prezentacija "Izveštavanje o usklađenosti sa specifikacijama - Informacija u vezi sadržaja izveštaja o ispitivanju/uverenja u slučaju da laboratorija daje izjavu o usklađenosti sa specifikacijama (zasnovano na ILAC-G8:03/2009)" - mr Milica Jovčić, ATS, peta Specijalna konferencija „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” , 05. jun 2013. godine, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

201310. Jun
Nova dokumenta ATS-a za akreditaciju provajdera za ispitivanje osposobljenosti prema SRPS ISO/IEC 17043

Prezentacija "Nova dokumenta ATS-a za akreditaciju provajdera za ispitivanje osposobljenosti prema SRPS ISO/IEC 17043" - dr Ljubinka Gligić, ATS, peta Specijalna konferencija „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” , 05. jun 2013. godine, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

201310. Jun
15 godina rada Akreditacionog tela Srbije

Prezentacija "15 godina rada Akreditacionog tela Srbije" - Jasna Stojanović, ATS, peta Specijalna konferencija „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” , 05. jun 2013. godine, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

201310. Jun
Publikacija „Izgradnja poverenja - komplet alata za ocenjivanje usaglašenosti”

Institut za standardizaciju (ISS) objavio je publikaciju „Izgradnja poverenja - komplet alata za ocenjivanje usaglašenosti” na srpskom jeziku uz podršku Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ).

201329. Apr
Priručnik za primenu Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona

Priručnik za primenu Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona

201322. Feb
Priručnik za primenu Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi

Priručnik za primenu Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi

201322. Feb
Priručnik za primenu Pravilnika o bezbednosti mašina

Priručnik za primenu Pravilnika o bezbednosti mašina

201322. Feb
Priručnik za primenu Pravilnika o bezbednosti liftova

Priručnik za primenu Pravilnika o bezbednosti liftova

201322. Feb
Priručnik za primenu Pravilnika o elektromagnetnoj kompatibilnosti

Priručnik za primenu Pravilnika o elektromagnetnoj kompatibilnosti

201322. Feb
Horizontalni pravni okvir u oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji

Publikacija "Horizontalni pravni okvir u oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji"

201322. Feb
EMC prilog

Akreditaciono telo Srbije je dana 14. jula 2011.godine prihvatilo predlog Radne grupe u oblasti elektromagnetne kompatibilnosti (EMS) u vezi načina iskazivanja obima akreditacije u ovoj oblasti. U EMC Prilogu su dati primeri iskazivanja obima akreditacije.

201322. Feb
Rad tela za ocenjivanje usaglašenosti - aspekt odlučivanja

Prezentacija "Rad tela za ocenjivanje usaglašenosti - aspekt odlučivanja" - mr Natalija Jovičić Zarić, ATS, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – značaj potpisanih sporazuma“, 24. januar 2013. godine, Centar „Sava“

201323. Jan
Struktura, nezavisnost, kompetentnost - zahtevi u novim izdanjima ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024

Prezentacija "Struktura, nezavisnost, kompetentnost - zahtevi u novim izdanjima ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024" - Ljubica Živanić, ATS, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – značaj potpisanih sporazuma“, 24. januar 2013. godine, Centar „Sava“

201323. Jan
Politika EA u vezi šema ocenjivanja usaglašenosti (validacija, sadržaj, način prihvatanja)

Prezentacija "Politika EA u vezi šema ocenjivanja usaglašenosti (validacija, sadržaj, način prihvatanja)" - Ljiljana Markićević, ATS, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – značaj potpisanih sporazuma“, 24. januar 2013. godine, Centar „Sava“

201323. Jan
Neophodnost učešća tela za ocenjivanje usaglašenosti u odgovarajućim PT aktivnostima

Prezentacija "Neophodnost učešća tela za ocenjivanje usaglašenosti u odgovarajućim PT aktivnostima" - dr Bratislav Milošević, ATS, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – značaj potpisanih sporazuma“, 24. januar 2013. godine, Centar „Sava“

201323. Jan
Značaj korišćenja smernica EA, ILAC i IAF, kao i drugih dokumenata međunarodnih organizacija u svakodnevnom radu TOU

Prezentacija "Značaj korišćenja smernica EA, ILAC i IAF, kao i drugih dokumenata međunarodnih organizacija u svakodnevnom radu TOU" - mr Natalija Jovičić Zarić, ATS, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – značaj potpisanih sporazuma“, 24. januar 2013. godine, Centar „Sava“

201323. Jan
Korišćenje obaveznih dokumenata EA, ILAC i IAF u postupku akreditacije

Prezentacija "Korišćenje obaveznih dokumenata EA, ILAC i IAF u postupku akreditacije" - mr Milica Jovčić, ATS, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – značaj potpisanih sporazuma“, 24. januar 2013. godine, Centar „Sava“

201323. Jan
Predstavljanje projekta "Strategija razvoja infrastrukture kvaliteta" GIZ/ACCESS

Predstavljanje projekta "Strategija razvoja infrastrukture kvaliteta" GIZ/ACCESS - Helmut Mairhofer, GIZ, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – značaj potpisanih sporazuma“, 24. januar 2013. godine, Centar „Sava“

201323. Jan
ATS u Evropi i svetu, značaj potpisanih sporazuma

Prezentacija "ATS u Evropi i svetu, značaj potpisanih sporazuma" - Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – značaj potpisanih sporazuma“, 24. januar 2013. godine, Centar „Sava“

201323. Jan
Aktuelnosti u Ministarstvu finansija i privrede

Prezentacija "Aktuelnosti u Ministarstvu finansija i privrede" - mr Jelena Popović, pomoćnik ministra, MFP, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – značaj potpisanih sporazuma“, 24. januar 2013. godine, Centar „Sava“

201323. Jan
Propisi u oblasti bezbednosti hrane sa posebnim osvrtom na hranu animalnog porekla

Prezentacija Slavoljuba Stanojevića, Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede "Propisi u oblasti bezbednosti hrane sa posebnim osvrtom na hranu animalnog porekla - Mreža akreditovanih laboratorija u sistemu službene kontrole Uprave za veterinu" u Privrednoj komori Srbije povodom obeležavanja Svetskog dana akreditacije, 8. jun 2012. godine

2012 9. Jun
Zakonska regulativa i uloga Ministarstva zdravlja kod utvrđivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće

Prezentacija dr Zvonka Platiše, Ministarstvo zdravlja "Zakonska regulativa i uloga Ministarstva zdravlja kod utvrđivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće" u Privrednoj komori Srbije povodom obeležavanja Svetskog dana akreditacije, 8. jun 2012. godine

2012 9. Jun
Akreditacija i bezbednost hrane danas i sutra u Republici Srbiji

Prezentacija dr Dejana Krnjaića "Akreditacija i bezbednost hrane danas i sutra u Republici Srbiji" u Privrednoj komori Srbije povodom obeležavanja Svetskog dana akreditacije, 8. jun 2012. godine

2012 9. Jun
Dosadašnje iskustvo u primeni Pravila o učešću PT i ILC programima

Prezentacija Ljiljane Markićević "Dosadašnje iskustvo u primeni pravila o učešću u međulaboratorijskim poređenjima i programima za ispitivanje osposobljenoati ATS-PA02" na Četvrtoj specijalnoj konferenciji "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj“ u okviru JUSK ICQ 2012 – International Convention on Quality UASQ - 2012 , Beograd, 6.06.2012. godine

2012 7. Jun
Realizovane aktivnosti i iskustva u primeni novog tehničkog zakonodavstva u Srbiji

Prezentacija Nikole Mirkovića, MERR "Realizovane aktivnosti i iskustva u primeni novog tehničkog zakonodavstva u Srbiji" na Četvrtoj specijalnoj konferenciji "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj“ u okviru JUSK ICQ 2012 – International Convention on Quality UASQ - 2012 , Beograd, 6.06.2012. godine

2012 7. Jun
Novosti u radu CASCO komiteta - Aspekt serije standarda ISO/IEC 17000

Prezentacija Jovane Zečević "Novosti u radu CASCO komiteta - Aspekt serije standarda ISO/IEC 17000, Zahtevi standarda ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17024" na Četvrtoj specijalnoj konferenciji "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj“ u okviru JUSK ICQ 2012 – International Convention on Quality UASQ - 2012 , Beograd, 06.06.2012. godine

2012 7. Jun
Izmenjeni zahtevi standarda ISO/IEC 17020 i ISO/IEC 17021

Prezentacija Ljubice Živanić "Izmenjeni zahtevi standarda ISO/IEC 17020 i ISO/IEC 17021" na Četvrtoj specijalnoj konferenciji "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj“ u okviru JUSK ICQ 2012 – International Convention on Quality UASQ - 2012 , Beograd, 06.06.2012. godine

2012 7. Jun
Akreditaciono telo Srbije - juče, danas, sutra

Prezentacija dr Dejana Krnjaića "Akreditaciono telo Srbije - juče, danas, sutra" na Četvrtoj specijalnoj konferenciji "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj“ u okviru JUSK ICQ 2012 – International Convention on Quality UASQ - 2012 , Beograd, 06.06.2012. godine

2012 7. Jun
Jake i slabe strane tela za ocenjivanje usaglašenosti

Prezentacija "Jake i slabe strane tela za ocenjivanje usaglašenosti" – mr Natalija Jovičić Zarić, ATS, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – priznavanje sistema akreditacije“, 25. januar 2012. godine, Centar „Sava“

201226. Jan
Usklađivanje tehničkih propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije

Prezentacija "Usklađivanje tehničkih propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije – najnovije aktivnosti MERR-a" - mr Jelena Popović, pomoćnik ministra, MERR, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – priznavanje sistema akreditacije“, 25. januar 2012. godine, Centar „Sava“

201226. Jan
Sistem akreditacije u Republici Srbiji - aktuelnosti

Prezentacija "Sistem akreditacije u Republici Srbiji - aktuelnosti" – dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – priznavanje sistema akreditacije“, 25. januar 2012. godine, Centar „Sava“

201226. Jan
Dosadašnja iskustva u akreditaciji kontrolnih tela za kontrolisanje merila za koje je obavezno....

Prezentacija "Dosadašnja iskustva u akreditaciji kontrolnih tela za kontrolisanje merila za koje je obavezno overavanje" - Ljubica Živanić, ATS , Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – priznavanje sistema akreditacije“, 25. januar 2012. godine, Centar „Sava“

201226. Jan
Iskustva ATS-a u oblasti akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti liftova

Prezentacija "Iskustva ATS-a u oblasti akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti liftova" – Ljubica Živanić, ATS, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – priznavanje sistema akreditacije“, 25. januar 2012. godine, Centar „Sava“

201226. Jan
Mesto akreditacije u tehničkim propisima Republike Srbije

Prezentacija "Mesto akreditacije u tehničkim propisima Republike Srbije" – mr Natalija Jovičić Zarić i Biljana Tomić, ATS , Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – priznavanje sistema akreditacije“, 25. januar 2012. godine, Centar „Sava“

201226. Jan
Iskustva Direkcije u radu ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila

Prezentacija "Iskustva Direkcije u radu ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila" – Lucija Dujović, pomoćnik direktora i Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – priznavanje sistema akreditacije“, 25. januar 2012. godine, Centar „Sava“

201226. Jan
Predstavljanje regionalnog IPA 2011 projekta

Prezentacija "Predstavljanje regionalnog IPA 2011 projekta - Infrastruktura kvaliteta u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj“ – David Norris, vođa regionalnog IPA projekta, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – priznavanje sistema akreditacije“, 25. januar 2012. godine, Centar „Sava“

201226. Jan
Dosadašnja iskustva u akreditaciji laboratorija u skladu sa zahtevima Pravilnika ....

Prezentacija "Dosadašnja iskustva u akreditaciji laboratorija u skladu sa zahtevima Pravilnika o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa" – dr Bratislav Milošević, ATS, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – priznavanje sistema akreditacije“, 25. januar 2012. godine, Centar „Sava“

201226. Jan
Projekat „Strategija razvoja infrastrukture kvaliteta“ GIZ/ACCESS

Prezentacija predstavljanje projekta „Strategija razvoja infrastrukture kvaliteta“ GIZ/ACCESS – Helmut Mairhofer, GIZ, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti Akreditacionog tela Srbije (ATS) „ATS u Evropi i svetu – priznavanje sistema akreditacije“, 25. januar 2012. godine, Centar „Sava“ - GIZ/ACCESS-PROGRAM “ENHANCING SERBIA’s QUALITY INFRASTRUCTURE” Support to Ministry of Economy and Regional Development (MoERD) “GOVERNMENTAL DEVELOPMENT STRATEGY FOR QUALITY INFRASTRUCTURE” Helmut Mairhofer, Head of Component Quality Infrastructure ACCESS - Program for Private Sector Development in Serbia

201226. Jan
Sistem akreditacije u svetu, Evropi i Republici Srbiji

Prezentacija dr Dejana Krnjaića na Trećoj specijalnoj konferenciji "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj“ u okviru 38. Godišnje nacionalne konferencije JUSK-a „Ka integrisanim sistemima“, Beograd, 8.06.2011. godine

201116. Jun
Novine u radu ATS-a, akreditacija u svetu, Evropi i Srbiji 2010 - 2011 godine

Prezentacija dr Dejana Krnjaića - Novine u radu ATS-a, akreditacija u svetu, Evropi i Srbiji 2010 - 2011 godine, seminar za akreditovane laboratorije, 14. jun 2011. godine, Beograd

201116. Jun
Prezentacija Eurachem-a

Prezentacija Kyricosa Tsimillisa - A short presentation of Eurachem, its objectives, role and activities, Why to establish a national Eurachem Committee, seminar za akreditovane laboratorije, 14. jun 2011. godine, Beograd

201115. Jun
EUROLAB Cook Book and Guidance documents

Prezentacija JeanMarc-a Aublant-a, French National Metrology and Testing Laboratory - EUROLAB Cook Book and Guidance documents, seminar za akreditovane laboratorije, 14. jun 2011. godine, Beograd

201115. Jun
Prezentacija EUROLAB-a

Prezentacija JeanMarc-a Aublant-a, French National Metrology and Testing Laboratory - Who and what are EUROLAB ?, seminar za akreditovane laboratorije, 14. jun 2011. godine, Beograd

201115. Jun
The significance of measurements in decision making

Prezentacija dr Kyricos-a C. Tsimillis-a, Cyprus Organization for the Promotion of Quality Cyprus Accreditation Body - The significance of measurements in decision making The need for reliability, seminar za akreditovane laboratorije, 14. jun 2011. godine, Beograd

201115. Jun
Kriterijumi i pravila akreditacije - upoznavanje sa novinama

Prezentacija Natalije Jovičić Zarić na Trećoj specijalnoj konferenciji "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj“ u okviru 38. Godišnje nacionalne konferencije JUSK-a „Ka integrisanim sistemima“, Beograd, 8.06.2011. godine

2011 9. Jun
Odgovori na pitanja sertifikacionih i kontrolnih tela

Prezentacija Ljubice Živanić na Trećoj specijalnoj konferenciji "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj“ u okviru 38. Godišnje nacionalne konferencije JUSK-a „Ka integrisanim sistemima“, Beograd, 8.06.2011. godine

2011 9. Jun
Odgovori na pitanja akreditovanih laboratorija

Prezentacija Ljiljane Markićević i Bratislava Miloševića na Trećoj specijalnoj konferenciji "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj“ u okviru 38. Godišnje nacionalne konferencije JUSK-a „Ka integrisanim sistemima“, Beograd, 8.06.2011. godine

2011 9. Jun
Novi pravni okvir pozivanje na akreditaciju u tehničkim propisima

Prezentacija Biljane Tomić na Trećoj specijalnoj konferenciji "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj“ u okviru 38. Godišnje nacionalne konferencije JUSK-a „Ka integrisanim sistemima“, Beograd, 8.06.2011. godine

2011 9. Jun
Pravci jačanja nacionalne infrastrukture kvaliteta

Proslava Dana metrologije, 17.05.2011., prezentacija Pravci jačanja nacionalne infrastrukture kvaliteta, prof. dr Predrag Popović

201125. May
Referentni materijali

Proslava Dana metrologije, 17.05.2011., prezentacija Referentni materijali Jelena Bebić, DMDM

201125. May
Metrologija u Republici Srbiji - gde smo i šta dalje?

Proslava Dana metrologije, 17.05.2011., prezentacija Metrologija u Republici Srbiji - gde smo i šta dalje? Mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), Lucija Dujović, pomoćnik direktora Sektora za kontrolu i nadzor, DMDM, Boris Laštro, pomoćnik direktora Sektora za razvoj metrologije, DMDM, Tatjana Cincar-Vujović, šef Odseka za električne veličine, DMDM

201124. May
Zakonodavna aktivnost Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja u obl. ocenj. usaglašenosti

Zakonodavna aktivnost Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja u oblasti ocenjivanja usaglašenosti - Danica Baćanović, pomoćnik ministra, MŽSPP, prezentacija na seminaru za akreditovane organizacije, Sava centar, 25.01.2011. godine

201126. Jan
Uloga kontrolisanja i sertifikacije u tehničkim propisima

Uloga kontrolisanja i sertifikacije u tehničkim propisima - Ljubica Živanić, ATS, prezentacija na seminaru za akreditovane organizacije, Sava centar, 25.01.2011. godine

201126. Jan
Međulaboratorijska poređenja i PT šeme

Međulaboratorijska poređenja i PT šeme – Azra Redžepović, prezentacija na seminaru za akreditovane organizacije, Sava centar, 25.01.2011. godine

201125. Jan
Zakonodavne aktivnosti MERR-a u oblasti ocenjivanja usaglašenosti

Zakonodavne aktivnosti Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u oblasti ocenjivanja usaglašenosti – Jelena Popović, pomoćnik ministra MERR, prezentacija na seminaru za akreditovane organizacije, Sava centar, 25.01.2011. godine

201125. Jan
Informacioni sistem ATS-a

Informacioni sistem ATS-a – Jasna Stojanović, prezentacija na seminaru za akreditovane organizacije, Sava centar, 25.01.2011. godine

201125. Jan
Sistem akreditacije u Republici Srbiji - aktuelnosti

Sistem akreditacije u Republici Srbiji - aktuelnosti – dr Dejan Krnjaić, prezentacija na seminaru za akreditovane organizacije, Sava centar, 25.01.2011. godine

201125. Jan
Etaloniranje i sledivost merenja

Etaloniranje i sledivost merenja – mr Vida Živković, prezentacija na seminaru za akreditovane organizacije, Sava centar, 25.01.2011. godine

201125. Jan
Slabe i jake strane tela za ocenjivanje usaglašenosti

Slabe i jake strane tela za ocenjivanje usaglašenosti – mr Natalija Jovičić Zarić, prezentacija na seminaru za akreditovane organizacije, Sava centar, 25.01.2011. godine

201125. Jan
Značaj standardizacije Evropi i Republici Srbiji

Prezentacija Aleksandra Ivića na predavanju održanom 16.11.2010. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu - Značaj standardizacije Evropi i Republici Srbiji

201020. Nov
Značaj i uloga akreditacije u svetu, Evropi i Republici Srbiji

Prezentacija dr Dejana Krnjaića na predavanju održanom 16.11.2010. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu - Značaj i uloga akreditacije u svetu, Evropi i Republici Srbiji

201020. Nov
Uredba o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ...

Prezentacija Tanje Petrović i Miodraga Dugandžije, Ministarstvo ekonomije - Uredba o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde, seminar Infrastruktura kvaliteta - način izrade tehničkih propisa, u Beogradu, 16.- 19. novembra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201018. Nov
Uloga akreditacije i pozivanje na akreditaciju u tehničkim propisima

Prezentacija Biljane Tomić, ATS - Uloga akreditacije i pozivanje na akreditaciju u tehničkim propisima, seminar Infrastruktura kvaliteta - način izrade tehničkih propisa, u Beogradu, 16.- 19. novembra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201018. Nov
Priprema za izradu propisa - opšti postulati

Prezentacija Nikole Mirkovića, Ministarstvo ekonomije - Priprema za izradu propisa - opšti postulati, seminar Infrastruktura kvaliteta - način izrade tehničkih propisa, u Beogradu, 16.- 19. novembra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201018. Nov
Primena Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti i podzakonskih akata

Prezentacija Nikole Mirkovića, Ministarstvo ekonomije - Primena Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti i podzakonskih akata, seminar Infrastruktura kvaliteta - način izrade tehničkih propisa, u Beogradu, 16.- 19. novembra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201018. Nov
Transponovanje direktiva u pravni sistem republike Srbije - iskustva MERR-a u transponovanju direktive

Prezentacija Tanje Dimitrijević, Ministarstvo ekonomije - Transponovanje direktiva u pravni sistem republike Srbije - iskustva MERR-a u transponovanju direktive 2006/95/EZ, seminar Infrastruktura kvaliteta - način izrade tehničkih propisa, u Beogradu, 16.- 19. novembra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201018. Nov
Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU - način izrade tehničkih propisa

Prezentacija Vitomira Fistera - Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU, seminar Infrastruktura kvaliteta - način izrade tehničkih propisa, u Beogradu, 16.- 19. novembra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201018. Nov
Način izrade tehničkih propisa - iskustva Slovenije

Prezentacija dr Petera Vrtačnika i mr Irene Možek Grgurevič, Ministarstvo ekonomije, Republika Slovenija - Način izrade tehničkih propisa - iskustva Slovenije, seminar Infrastruktura kvaliteta - način izrade tehničkih propisa, u Beogradu, 16.- 19. novembra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201018. Nov
Harmonizacija i integracija ATS-a u Republici Srbiji sa evropskim i svetskim sistemima

Harmonizacija i integracija ATS-a u Republici Srbiji sa evropskim i svetskim sistemima, Dr Dejan Krnjaić, Mr Natalija Jovičić Zarić, prezentacija na Svetskom danu kvaliteta i Evropskoj nedelji kvaliteta 2010. godine, Beograd, 9. novembar 2010. godine

201011. Nov
Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU - oblast liftova

Prezentacija Vitomira Fistera - Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU - oblast liftova, Slobodno kretanje roba i zaštita javnog interesa, seminari u Beogradu i Novom Sadu, 9.- 12. novembra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201011. Nov
Uloga ATS-a u oblasti ocenjivanja usaglašenosti - liftovi

Prezentacija Ljubice Živanić - Uloga ATS-a u oblasti ocenjivanja usaglašenosti - liftovi, seminari u Beogradu i Novom Sadu, 9.- 12. novembra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201011. Nov
Novo tehničko zakonodavstvo u Republici Srbiji

Prezentacija Nikole Mirkovića - Novo tehničko zakonodavstvo u Republici Srbiji i transponovanje EU direktiva u domaći pravni sistem, seminari u Beogradu i Novom Sadu, 9.- 12. novembra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201011. Nov
Nacrt Pravilnika o bezbednosti liftova

Prezentacija Zorana Bakića - Nacrt Pravilnika o bezbednosti liftova, seminari u Beogradu i Novom Sadu, 9.- 12. novembra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201011. Nov
Pravni okvir EU u oblasti bezbednosti liftova

Prezentacija dr Mirka Đapića i Vojka Korona - Pravni okvir EU u oblasti bezbednosti liftova, seminari u Beogradu i Novom Sadu, 9.- 12. novembra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201011. Nov
Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU - oblast kalibracije

Prezentacija Vitomira Fistera - Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU - oblast kalibracije, Slobodno kretanje roba i zaštita javnog interesa, seminari u Beogradu i Novom Sadu, 5.- 8. oktobra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201010. Nov
Kalibracija, njen značaj za privredu i zahtevi standarda ISO/IEC 17025

Prezentacija mr Matjaža Lindiča - Kalibracija, njen značaj za privredu i zahtevi standarda ISO/IEC 17025, seminari u Beogradu i Novom Sadu, 5. - 8. oktobra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201010. Nov
Uloga ATS-a u oblasti ocenjivanja usaglašenosti - oblast kalibracije

Prezentacija Dušanke Santovac - Uloga ATS-a u oblasti ocenjivanja usaglašenosti - oblast kalibracije, seminari u Beogradu i Novom Sadu, 5. - 8. oktobra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201010. Nov
Nacionalni metrološki sistem Republike Srbije

Prezentacija mr Vide Živković - Nacionalni metrološki sistem Republike Srbije i uloga direkcije za mere i dragocene metale, seminari u Beogradu i Novom Sadu, 5.- 8. oktobra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201010. Nov
Novine u zakonskoj regulativi u oblasti akreditacije u 2010. godini

Novine u zakonskoj regulativi u oblasti akreditacije u 2010. godini, dr Dejan Krnjaić, prezentacija na 37. međunarodnom sajmu "112 EXPO - Zaštita od požara, poplava, zemljotresa, hemijskih akcidenata - reagovanje u vanrednim situacijama", 15. septembar 2010. godine

201018. Sep
Zahtevi direktive o nisko naponskoj opremi (LVD)

Prezentacija Vojka Korona - Zahtevi direktive o nisko naponskoj opremi (LVD) na seminarima u Subotici i Nišu, 15-18. juna 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201021. Jul
Uloga ATS-a u oblasti ocenjivanja usaglašenosti - oblast LVD

Prezentacija Milice Jovčić - Uloga ATS-a u oblasti ocenjivanja usaglašenosti na seminarima u Subotici i Nišu, 15-18. juna 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201021. Jul
Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona

Prezentacija Tanje Dimitrijević - Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja na seminarima u Subotici i Nišu, 15-18. juna 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201021. Jul
Pravilnik o bezbednosti mašina

Prezentacija Željka Lalića - Pravilnik o bezbednosti mašina, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja na seminaru u Kraljevu, 1. i 2. juna 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201014. Jun
Kolegijalno ocenjivanje ATS-a - korak ka Evropi

Prezentacija dr Dejana Krnjaića - Kolegijalno ocenjivanje ATS-a - korak ka Evropi, Druga specijalna konferencija "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj", JUSK – Međunarodna konvencija o kvalitetu 2010. godine, Mašinski fakultet u Beogradu, 3. jun 2010. godine

2010 8. Jun
Praksa i iskustvo u radu notifikovanih tela na području mašinske direktive u Republici Sloveniji

Prezentacija Janeza Furlana - Praksa i iskustvo u radu notifikovanih tela na području mašinske direktive u Republici Sloveniji, projekat "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji", Druga specijalna konferencija "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj", JUSK – Međunarodna konvencija o kvalitetu 2010. godine, Mašinski fakultet u Beogradu, 03. jun 2010. godine

2010 8. Jun
Uloga tela za ocenjivanje usaglašenosti mašina i zahtevi za njihovu notifikaciju

Prezentacija Mirka Đapića - Uloga tela za ocenjivanje usaglašenosti mašina i zahtevi za njihovu notifikaciju, projekat "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji", Druga specijalna konferencija "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj", JUSK – Međunarodna konvencija o kvalitetu 2010. godine, Mašinski fakultet u Beogradu, 3. jun 2010. godine

2010 8. Jun
Uloga ATS-a u oblasti ocenjivanja usaglašenosti - uloga akreditacije u oblasti mašina

Prezentacija Milice Jovčić - Uloga ATS-a u oblasti ocenjivanja usaglašenosti - uloga akreditacije u oblasti mašina na seminaru u Kraljevu, 1. i 2. juna 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

2010 8. Jun
Pravni okvir EU u oblasti bezbednosti mašina

Prezentacija Janeza Furlana i Mirka Đapića - Pravni okvir EU u oblasti bezbednosti mašina, projekat "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji", Kraljevo, 01. jun 2010. godine

2010 8. Jun
Dobrovoljne šeme sertifikacije

Prezentacija Rada Đuričića - Dobrovoljne šeme sertifikacije, Druga specijalna konferencija "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj", JUSK – Međunarodna konvencija o kvalitetu 2010. godine, Mašinski fakultet u Beogradu, 03. jun 2010. godine

2010 8. Jun
Značaj PT šema

Prezentacija Dušanke Santovac, Azre Redžepović i Katarine Bogojević - Značaj PT šema, Druga specijalna konferencija "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj", JUSK – Međunarodna konvencija o kvalitetu 2010. godine, Mašinski fakultet u Beogradu, 03. jun 2010. godine

2010 8. Jun
Infrastruktura kvaliteta - novi pravni okvir u RS

Prezentacija Jelene Popović, pomoćnika ministra u MERR-u, Infrastruktura kvaliteta - novi pravni okvir u Republici Srbiji, Druga specijalna konferencija "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj", JUSK – Međunarodna konvencija o kvalitetu 2010. godine, Mašinski fakultet u Beogradu, 03. jun 2010. godine

2010 4. Jun
Uloga akreditacije u oblasti motornih vozila

Uloga ATS-a u oblasti ocenjivanja usaglašenosti - uloga akreditacije u oblasti motornih vozila, prezentacija Ljubice Živanić, ATS na seminarima u Beogradu i Novom Sadu, od 11. do 14. maja 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201026. May
Pravni i institucionalni okvir u oblasti motornih vozila

Pravni i institucionalni okvir u oblasti motornih vozila, prezentacija dr Roberta Jerončića na seminarima u Beogradu i Novom Sadu, od 11. do 14. maja 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201026. May
Sistem mendžmenta kvalitetom - 2

Sistem mendžmenta kvalitetom - uloga u obezbeđivanju usaglašenosti proizvoda sa zahtevima direktiva EU novog pristupa - 2, prezentacija Mihajla Zozolija na seminarima u Zrenjaninu i Kragujevcu, od 13. do 16. aprila 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201020. Apr
Akreditacija u oblasti sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom

Akreditacija u oblasti sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom, prezentacija Natalije Jovičić Zarić, ATS na seminarima u Zrenjaninu i Kragujevcu, od 13. do 16. aprila 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201020. Apr
Tehnički zahtevi i ocenjivanje usaglašenosti

Tehnički zahtevi i ocenjivanje usaglašenosti, prezentacija Jelene Popović/Kose Rašković na seminarima u Zrenjaninu i Kragujevcu, od 13. do 16. aprila 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201020. Apr
Sistem mendžmenta kvalitetom - 1

Sistem mendžmenta kvalitetom - uloga u obezbeđivanju usaglašenosti proizvoda sa zahtevima direktiva EU novog pristupa - 1, prezentacija Mihajla Zozolija na seminarima u Zrenjaninu i Kragujevcu, od 13. do 16. aprila 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201020. Apr
Sistem mendžmenta kvalitetom - 3

Sistem mendžmenta kvalitetom - uloga u obezbeđivanju usaglašenosti proizvoda sa zahtevima direktiva EU novog pristupa - 3, prezentacija Mihajla Zozolija na seminarima u Zrenjaninu i Kragujevcu, od 13. do 16. aprila 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201020. Apr
Zahtevi za uvođenje sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

Zahtevi za uvođenje sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, prezentacija Slavka Plazara na seminarima u Kruševcu i Somboru, od 6. do 9. aprila 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201013. Apr
Akreditacija i upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Akreditacija i upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, prezentacija Biljane Tomić, ATS na seminarima u Kruševcu i Somboru, od 6. do 9. aprila 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201013. Apr
Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, prezentacija Alojza Bitenca na seminarima u Kruševcu i Somboru, od 6. do 9. aprila 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201013. Apr
Uloga Akreditacionog tela Srbije u oblasti ocenjivanja usaglašenosti - bezbednost hrane

Uloga Akreditacionog tela Srbije u oblasti ocenjivanja usaglašenosti - bezbednost hrane, prezentacija Bratislava Miloševića na seminarima u Novom Sadu i Beogradu, od 16. do 19. marta 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201019. Mar
Predstavljanje standarda ISO 22000:2005

Predstavljanje standarda ISO 22000:2005 sistemi menadžmenta bezbednošću hrane, prezentacija Sandre Ber Gregorc na seminarima u Novom Sadu i Beogradu, od 16. do 19. marta 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201019. Mar
Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane

Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane, prezentacija Sandre Ber Gregorc i prof. dr Petera Raspora na seminarima u Novom Sadu i Beogradu, od 16. do 19. marta 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201019. Mar
Važeći propisi i proces usklađivanja sa EU legislativom

Važeći propisi i proces usklađivanja sa EU legislativom, prezentacija Vladimira Raketića, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na seminarima u Novom Sadu i Beogradu, od 16. do 19. marta 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201019. Mar
Akreditacija i bezbednost hrane, prezentacija dr Dejana Krnjaića

Akreditacija i bezbednost hrane, prezentacija dr Dejana Krnjaića, direktora ATS-a na konferenciji "Bezbednost hrane - rizici i izazovi" u organizaciji udruženja novinara za poljoprivredu Agropres u saradnji sa USAID Agrobiznis projektom i uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, 17.03.2010. godine

201019. Mar
Zadaci Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja na području upravljanja životnom sredinom

Zadaci Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja na području upravljanja životnom sredinom, prezentacija Rada Ostojića na seminarima u Šapcu i Pančevu, od 9. do 12. marta 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201013. Mar
Uloga Akreditacionog tela Srbije u oblasti ocenjivanja usaglašenosti

Uloga Akreditacionog tela Srbije u oblasti ocenjivanja usaglašenosti, prezentacija Ljubice Živanić na seminarima u Šapcu i Pančevu, od 9. do 12. marta 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201013. Mar
Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU

Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU, prezentacija Vitomira Fistera na seminarima u Šapcu i Pančevu, od 9. do 12. marta 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201013. Mar
Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine

Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine, prezentacija Alojza Bitenca na seminarima u Šapcu i Pančevu , od 9. do 12. marta 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201013. Mar
EMAS - sistem upravljanja zaštitom životne sredine

EMAS - sistem upravljanja zaštitom životne sredine, prezentacija Marjance Zornik na seminarima u Šapcu i Pančevu , od 9. do 12. marta 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201013. Mar
Kratak uvod u evropsko i domaće EKO zakonodavstvo

Kratak uvod u evropsko i domaće EKO zakonodavstvo, prezentacija Marjance Zornik na seminarima u Šapcu i Pančevu , od 9. do 12. marta 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

201013. Mar
Prezentacija Natalije Jovičić Zarić - primeri iz prakse

Situacije – primeri iz prakse – mr Natalija Jovičić Zarić, zamenica direktora ATS-a, prezentacija na seminaru za akreditovane organizacije, Sava centar, 25.02.2010. godine

2010 1. Mar
Prezentacija Natalije Jovičić Zarić - Nova dokumenta ATS-a

Nova dokumenta ATS-a – mr Natalija Jovičić Zarić, zamenica direktora ATS-a, prezentacija na seminaru za akreditovane organizacije, Sava centar, 25.02.2010. godine

2010 1. Mar
Prezentacija Jelene Bebić

Merna nesigurnost – Jelena Bebić, Direkcija za mere i dragocene metale, prezentacija na seminaru za akreditovane organizacije, Sava centar, 25.02.2010. godine

2010 1. Mar
Prezentacija Dragana Nikolića

Sledivost rezultata merenja – Dragan Nikolić, Direkcija za mere i dragocene metale, prezentacija na seminaru za akreditovane organizacije, Sava centar, 25.02.2010. godine

2010 1. Mar
Prezentacija Jelene Popović

Tehnički zahtevi i ocenjivanje usaglašenosti, Jelena Popović, pomoćnica ministra ekonomije i regionalnog razvoja, prezentacija na seminaru za akreditovane organizacije, Sava centar, 25.02.2010. godine

2010 1. Mar
Prezentacija Dejana Krnjaića

Rad Akreditacionog tela Srbije u 2009. godini – dr Dejan Krnjaić, prezentacija na seminaru za akreditovane organizacije, Sava centar, 25.02.2010. godine

2010 1. Mar
Prezentacija Leona Kosa

Revizija Novog i Globoalnog pristupa – pogled prijavljenog tela, mr Leon Kos, Slovenački institut za kvalitet i metrologiju, prezentacija na seminaru za akreditovane organizacije, Sava centar, 25.02.2010. godine

2010 1. Mar
Prezentacija Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine

Prezentacija Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine, seminar za akreditovane organizacije, Sava centar, 25.02.2010. godine

2010 1. Mar
Prezentacija Intituta za akreditaciju Republike Makedonije

Prezentacija Intituta za akreditaciju Republike Makedonije, seminar za akreditovane organizacije, Sava centar, 25.02.2010. godine

2010 1. Mar
Prezentacija Akreditacionog tijela Crne Gore

Prezentacija Akreditacionog tijela Crne Gore, seminar za akreditovane organizacije, Sava centar, 25.02.2010. godine

2010 1. Mar
Prezentacija Irene Možek Grgurevič

Novi paket mera za unapređenje trgovine proizvodima – zadaci za državnu upravu, mr Irena Možek Grgurevič, Ministarstvo ekonomije Republike Slovenije, prezentacija na seminaru za akreditovane organizacije, Sava centar, 25.02.2010. godine

2010 1. Mar
Harmonizacija tehničkog zakonodavstva Republike Srbije sa tehničkom regulativom EU

Harmonizacija tehničkog zakonodavstva Republike Srbije sa tehničkom regulativom EU, Jelena Popović, pomoćnik ministra za Sektor za infrastrukturu kvaliteta i tehničke propise - završna rasprava na temu – transponovanje evropskih tehničkih propisa iz oblasti mašina, niskonaponske električne opreme i elektromagnetske kompatibilnosti u pravni sistem Republike Srbije Privredna komora, 11.11.2009.

200913. Nov
Prezentacija Haralda Riekelesa 2 - Privredna komora, 11.11.2009.

Importance of European Technical Regulations and the Directives of the New Approach for eliminiation of technical barriers in trade Belgrade, 11. 11. 2009 Harald Riekeles - završna rasprava na temu – transponovanje evropskih tehničkih propisa iz oblasti mašina, niskonaponske električne opreme i elektromagnetske kompatibilnosti u pravni sistem Republike Srbije

200913. Nov
Prezentacija Haralda Riekelesa 1 - Privredna komora, 11.11.2009.

Relevance of Serbian Transposition of EU Directives on Machinery and Electrical Equipment, incl. EMC and other related Directives as precondition for an ACAA Belgrade, 11. 11. 2009 Harald Riekeles - završna rasprava na temu – transponovanje evropskih tehničkih propisa iz oblasti mašina, niskonaponske električne opreme i elektromagnetske kompatibilnosti u pravni sistem Republike Srbije

200913. Nov
Akreditacija – danas u Evropi, svetu i Srbiji

Predavanje je dr Dejana Krnjaića, direktora ATS-a na manifestaciji „Kvalitetom u svet“, Sava centar, 10. novembar 2009. godine - „Akreditacija – danas u Evropi, svetu i Srbiji“ (dr Dejan Krnjaić, mr Natalija Jovičić Zarić)

200911. Nov
Akreditacija u oblasti sistema menadžmenta

Predavanje je prof. dr Zdravka Krivokapića, Centar za kvalitet Mašinskog fakulteta u Podgorici, predsednik Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore na manifestaciji „Kvalitetom u svet“, Sava centar, 10. novembar 2009. godine

200911. Nov
Sistem menadžmenta bezbednošću informacija - uloga i značaj sertifikacije i akreditacije

Sistem menadžmenta bezbednošću informacija - uloga i značaj sertifikacije i akreditacije, autori mr Vida Živković i dr Dejan Krnjaić, rad prezentovan na forumu SIGURNOST INFORMACIJA, ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA - SIZIT 09 održanom 01. i 02. jula 2009. godine u Institutu ''Mihajlo Pupin'' u Beogradu

2009 3. Jul
Uloga tehničkih eksperata u procesu akreditacije

Prezentacija mr Natalije Jovičić Zarić, pomoćnika direktora za poslove akreditacije - Uloga tehničkih eksperata u procesu akreditacije, informativni seminar za tehničke eksperte, Beograd, 08. jun 2009. godine

200915. Jun
Pravila akreditacije, postupak akreditacije, prava i obaveze TE

Prezentacija Biljane Tomić, načelnika odeljenja za pravne i opšte poslove ATS-a - Pravila akreditacije, postupak akreditacije, prava i obaveze tehničkih eksperata, informativni seminar za tehničke eksperte, Beograd, 08. jun 2009. godine

200915. Jun
Standardi, ocenjivanje usaglašenosti i akreditacija

Prezentacija dr Dejan Krnjaić, direktora ATS-a - Standardi, ocenjivanje usaglašenosti i akreditacija, informativni seminar za tehničke eksperte, Beograd, 08. jun 2009. godine

200915. Jun
Prezentacija dr Dejana Krnjaića i mr Vide Živković

Prezentacija dr Dejana Krnjaića i mr Vide Živković – Akreditacija - trenutno stanje i perspektive u Republici Srbiji na 5. godišnjoj Konferencije NTK za akreditovane laboratorije – Razvoj i primena QM u akreditovanim laboratorijama JUSK Međunarodne konvencije o kvalitetu/ YUSQ ICQ 2009, Beograd 3. jun 2009. godine

2009 6. Jun
Prezentacija dr Dejana Krnjaića

Prezentacija dr Dejana Krnjaića, Značaj i uloga akreditacije u svetu, Evropi i Republici Srbiji na Prvoj specijalnoj konferenciji pod nazivom "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj" JUSK Međunarodne konvencije o kvalitetu/ YUSQ ICQ 2009, Beograd 03. jun 2009. godine

2009 6. Jun
Prezentacija Dušanke Santovac i Ljiljane Markićević

Prezentacija Dušanke Santovac i Ljiljane Markićević – Kako obezbediti kvalitet rezultata ispitivanja na Prvoj specijalnoj konferenciji pod nazivom "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj" JUSK Međunarodne konvencije o kvalitetu/ YUSQ ICQ 2009, Beograd 03. jun 2009. godine

2009 5. Jun
Prezentacija Ljubice Živanić i mr Dragana Badnjara

Prezentacija Ljubice Živanić i mr Dragana Badnjara Ispitivanje – kontrolisanje – sertifikacija – Kako ih razlikovati na Prvoj specijalnoj konferenciji pod nazivom "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj" JUSK Međunarodne konvencije o kvalitetu/ YUSQ ICQ 2009, Beograd 03. jun 2009. godine

2009 5. Jun
Prezentacija mr Natalije Jovičić Zarić

Prezentacija mr Natalije Jovičić Zarić Kako prevazići probleme u radu akreditovanih organizacija na Prvoj specijalnoj konferenciji pod nazivom "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj" JUSK Međunarodne konvencije o kvalitetu/ YUSQ ICQ 2009, Beograd 03. jun 2009. godine

2009 5. Jun
Prezentacija mr Vide Živković

Prezentacija mr Vide Živković Metrološki aspekti potvrđivanja kompetencije tela za ocenjivanje usaglašenosti na Prvoj specijalnoj konferenciji pod nazivom "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj" JUSK Međunarodne konvencije o kvalitetu/ YUSQ ICQ 2009, Beograd 03. jun 2009. godine

2009 5. Jun
Prezentacija Biljane Tomić Pravila akreditacije

Prezentacija Biljane Tomić Pravila akreditacije na 5. godišnjoj Konferencije NTK za akreditovane laboratorije – Razvoj i primena QM u akreditovanim laboratorijama JUSK Međunarodne konvencije o kvalitetu/ YUSQ ICQ 2009, Beograd 3. jun 2009. godine

2009 5. Jun
Akreditaciono telo Srbije

Predavanje dr Dejana Krnjaića, direktora ATS-a studentima Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, 04. mart 2009. godine

2009 5. Mar
Poverenje u kompetentnost

Poverenje u kompetentnost - predavanje mr Natalije Jovičić Zarić, pomoćnika dirktora za poslove akreditacije studentima Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, 04. mart 2009. godine

2009 5. Mar
Akreditacija medicinskih laboratorija

Predavanje dr Dejana Krnjaića, direktora ATS-a na sastanku Sekcije mikrobiologa Srpskog lekarskog društva - Akreditacija medicinskih laboratorija, Beograd 26. januar 2009. godine

200929. Jan
Pravila akreditacije

Prezentacija Biljane Tomić - Pravila akreditacije, seminar "Sa akreditacijom u Evropu" za akreditovane organizacije, ocenjivače i tehničke eksperte, "Centar Sava", 22. januar 2009.

200923. Jan
Uloga vodećih i tehničkih ocenjivača i tehničkih eksperata

Prezentacija Jasne Stojanović - Uloga vodećih i tehničkih ocenjivača i tehničkih eksperata u procesu ocenjivanja za potrebe akreditacije, seminar "Sa akreditacijom u Evropu" za akreditovane organizacije, ocenjivače i tehničke eksperte, "Centar Sava", 22. januar 2009.

200923. Jan
Zahtevi standarda SRPS ISO/ IEC 17025 i SRPS ISO/ IEC 17020

Prezentacija mr Natalije Jovičić Zarić - Zahtevi standarda SRPS ISO/ IEC 17025 i SRPS ISO/ IEC 17020 za koja su potrebna dodatna objašnjenja (aspekt akreditovanih organizacija) , seminar "Sa akreditacijom u Evropu" za akreditovane organizacije, ocenjivače i tehničke eksperte, "Centar Sava", 22. januar 2009.

200923. Jan
Unapređenje i izmena dokumenata

Prezentacija mr Vide Živković - Unapređenje i izmena dokumenata ATS značajnih za kriterijume i sprovođenje postupka akreditacije , seminar "Sa akreditacijom u Evropu" za akreditovane organizacije, ocenjivače i tehničke eksperte, "Centar Sava", 22. januar 2009.

200923. Jan
Politika ATS-a i novine u radu ATS-a

Prezentacija dr Dejana Krnjaića - Politika ATS-a i novine u radu ATS-a i Nova regulativa EU o stavljanju roba na tržište, akreditaciju i nadzor na tržištu , seminar "Sa akreditacijom u Evropu" za akreditovane organizacije, ocenjivače i tehničke eksperte, "Centar Sava", 22. januar 2009.

200923. Jan
Infrastruktura kvaliteta u Republici Srbiji

Prezentacija Jelene Popović - Infrastruktura kvaliteta u Republici Srbiji, seminar "Sa akreditacijom u Evropu" za akreditovane organizacije, ocenjivače i tehničke eksperte, "Centar Sava", 22. januar 2009.

200923. Jan
Free Movement of Goods - Implementation and Functioning of the Quality Infrastructure I

Free Movement of Goods - Implementation and Functioning of the Quality Infrastructure I, prezentacija dr Petera Vrtačnika, Ministarstvo ekonomije, Slovenija na seminaru "Obezbeđivanje pristupa jedinstvenom evropskom tržištu - sistem infrastrukture kvaliteta" u okviru programa "Srbija i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom - primena SSP-a", Beograd, 27-28.11.2008.

200828. Nov
Free Movement of Goods - Implementation and Functioning of the Quality Infrastructure II

Free Movement of Goods - Implementation and Functioning of the Quality Infrastructure II, prezentacija dr Petera Vrtačnika, Ministarstvo ekonomije, Slovenija na seminaru "Obezbeđivanje pristupa jedinstvenom evropskom tržištu - sistem infrastrukture kvaliteta" u okviru programa "Srbija i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom - primena SSP-a", Beograd, 27-28.11.2008.

200828. Nov
Free Movement of Goods - Implementation and Functioning of the Quality Infrastructure III

Free Movement of Goods - Implementation and Functioning of the Quality Infrastructure III, prezentacija dr Petera Vrtačnika, Ministarstvo ekonomije, Slovenija na seminaru "Obezbeđivanje pristupa jedinstvenom evropskom tržištu - sistem infrastrukture kvaliteta" u okviru programa "Srbija i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom - primena SSP-a", Beograd, 27-28.11.2008.

200828. Nov
Tehničko zakonodavstvo u Republici Srbiji

Tehničko zakonodavstvo u Republici Srbiji - Postojeće stanje i tekuće aktivnosti MERR-a, prezentacija Jelene Popović, pomoćnika ministra Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja-MERR na seminaru "Obezbeđivanje pristupa jedinstvenom evropskom tržištu - sistem infrastrukture kvaliteta" u okviru programa "Srbija i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom - primena SSP-a", Beograd, 27-28.11.2008.

200828. Nov
Prezentacija dr Dejana Krnjaića na savetovanju

POTVRĐIVANJE I PRAĆENJE KOMPETENTNOSTI TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI U SKLADU SA NOVOM EU LEGISLATIVOM I DOKUMENTIMA IAF, ILAC I EA - prezentacija dr Dejana Krnjaića i mr Vide Živković, 17. tradicionalno savetovanje "Kvalitetom u svet" i dodela nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost "Oskar kvaliteta", Sava centar, 11. novembar 2008. god.

200812. Nov
Transposition of Machinery Directive - Edwin Schmitt, Stephan Helmprobst

Transposition of Machinery Directive - Edwin Schmitt, Stephan Helmprobst, .ppt prezentacije sa seminara o EU direktivi o bezbednosti mašina – Machinery directive – 98/37/EC, odnosno njene revizije 2006/42/EC održanog 17. i 18. septembra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja

200830. Sep
CE Marking of Machinery - Machinery Directive 2006/42/EC - Edwin Schmitt, Stephan Helmprobst

CE Marking of Machinery - Machinery Directive 2006/42/EC -Edwin Schmitt, Stephan Helmprobst, .ppt prezentacije sa seminara o EU direktivi o bezbednosti mašina – Machinery directive – 98/37/EC, odnosno njene revizije 2006/42/EC održanog 17. i 18. septembra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja

200830. Sep
Technical Seminar EU – Technical Regulations in the sector Machinery

Technical Seminar EU – Technical Regulations in the sector Machinery, Belgrade, 17.-18. 09. 2008, complementary slides by Harald Riekeles, .ppt prezentacije sa seminara o EU direktivi o bezbednosti mašina – Machinery directive – 98/37/EC, odnosno njene revizije 2006/42/EC održanog 17. i 18. septembra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja

200830. Sep
CE Marking of Machinery - Introduction - Edwin Schmitt, Stephan Helmprobst

CE Marking of Machinery - Introduction - Edwin Schmitt, Stephan Helmprobst, .ppt prezentacije sa seminara o EU direktivi o bezbednosti mašina – Machinery directive – 98/37/EC, odnosno njene revizije 2006/42/EC održanog 17. i 18. septembra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja

200830. Sep
Mesto i značaj akreditacije u okviru nove regulative Evropske unije o slobodnom kretanju roba

"Mesto i značaj akreditacije u okviru nove regulative Evropske unije o slobodnom kretanju roba" - prezentacija mr Vide Živković i dr Dejana Krnjaića na otvaranju 18. konferencije o kvalitetu posvećenoj temi o menadžment sistemima u funkciji bezbednosti i zaštite zdravlja, održanoj od 8. do 10.09.2008. u Sutomoru, Crna Gora.

200818. Sep
Status razvoja i implementacije akreditacije medicinskih laboratorija u Srbiji

Status razvoja i implementacije akreditacije medicinskih laboratorija u Srbiji – prezentacija rada dr Ljubinka Gligić, Akreditaciono telo Srbije na 16. kongresu medicinske biohemije i laboratorijske medicine

200810. Jul
Sistemi kontrole i sertifikacije za proizvode sa geografskim poreklom

Prezentacija Horhe Portu Reinaresa i Silvije Santolalja iz regionalnog ministarstva poljoprivrede, stočarstva i ruralnog razvoja Vlade La Riohe, Španija na seminaru "Akreditacija u sistemu kvaliteta i bezbednosti hrane", Novi Sad, 14. maj 2008 Horhe

200821. May
Akreditacija u službi zaštite javnog interesa, opšteg zdravlja, bezbednosti i zaštite potrošača

Prezentacija Dejana Krnjaića na seminaru "Akreditacija u sistemu kvaliteta i bezbednosti hrane", Novi Sad, 14. maj 2008.

200816. May
Akreditacija – tranzicija odgovornosti u proizvodnji hrane

Prezentacija Dragana Pušare na seminaru "Akreditacija u sistemu kvaliteta i bezbednosti hrane", Novi Sad, 14. maj 2008.

200816. May
Akreditacija laboratorija za hranu u UK i EU

Prezentacija Dejvida Golsvortija na seminaru "Akreditacija u sistemu kvaliteta i bezbednosti hrane", Novi Sad, 14. maj 2008.

200815. May
Kvalitet u poljoprivredno-prehrambenom sektoru – trenutno stanje i perspektive

Prezentacija Lorenca Tijonea na seminaru "Akreditacija u sistemu kvaliteta i bezbednosti hrane", Novi Sad, 14. maj 2008.

200815. May
ATS – naše iskustvo i buduće aktivnosti u oblasti kvaliteta i bezbednosti hrane

Prezentacija Vide Živković na seminaru "Akreditacija u sistemu kvaliteta i bezbednosti hrane", Novi Sad, 14. maj 2008.

200815. May
Pojam standardizacije i nacionalno telo za standardizaciju

Pojam standardizacije i nacionalno telo za standardizaciju, prezentacija Ksenije Stojičić iz Instituta za standardizaciju Srbije na predavanju za studente Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda, 07.05.2008.

2008 7. May