Navigacija

Promotivni materijal

Elektronski bilten ATS-a BROJ 24

Elektronski bilten ATS-a BROJ 24

Elektronski bilten ATS-a BROJ 23

Elektronski bilten ATS-a BROJ 23

2020 1. Sep
Elektronski bilten ATS-a BROJ 22

Elektronski bilten ATS-a BROJ 22

2020 1. Apr
Elektronski bilten ATS-a BROJ 21

Elektronski bilten ATS-a BROJ 21

201918. Dec
Elektronski bilten ATS-a BROJ 20

Elektronski bilten ATS-a BROJ 20

201912. Sep
Brošura "Akreditacija: dodavanje vrednosti lancima snabdevanja"

Brošura "Akreditacija: dodavanje vrednosti lancima snabdevanja", Svetski dan akreditacije 9. jun 2019. godine, prevod IAF/ILAC brošure

201917. Apr
Elektronski bilten ATS-a BROJ 19

Elektronski bilten ATS-a BROJ 19

201822. Jun
Brošura WAD 2018 Srpski
2018 6. Jun
Novi paket mera za unapređenje trgovine proizvodima

Novi paket mera za unapređenje trgovine proizvodima

201628. Jul
Elektronski bilten ATS-a (broj 18) - maj/2016

Elektronski bilten ATS-a (broj 18) - maj/2016

2016 5. Jul
Kako akreditacija pomaže zakonodavcima
201628. Jun
Elektronski bilten ATS-a (broj 17) - decembar/2015

Elektronski bilten ATS-a (broj 17) - decembar/2015

2016 5. Jan
Elektronski bilten ATS-a (broj 16) - septembar/2015

Elektronski bilten ATS-a (broj 16) - septembar/2015

201529. Sep
Elektronski bilten ATS-a (broj 15) - maj/2015

Elektronski bilten ATS-a (broj 15) - maj/2015

2015 5. Jun
EA MLA Annual Report 2017

EA MLA Annual Report 2017

201525. May
Elektronski bilten ATS-a - izdanje april/2014

Elektronski bilten ATS-a - izdanje april/2014

201418. Apr
Elektronski bilten ATS-a - izdanje decembar/2013

Elektronski bilten ATS-a - izdanje decembar/2013

201422. Jan
Elektronski bilten ATS-a - izdanje avgust/2013

Elektronski bilten ATS-a - izdanje avgust/2013

201329. Aug
Elektronski bilten ATS-a - izdanje april/2013

Elektronski bilten ATS-a - izdanje april/2013

201331. May
Elektronski bilten ATS-a - izdanje decembar/2012

Elektronski bilten ATS-a - izdanje decembar/2012

201327. Jan
Elektronski bilten ATS-a - izdanje avgust/2012

Elektronski bilten ATS-a - izdanje avgust/2012

2012 1. Oct
Koje su koristi od potpisanog EA MLA sporazuma o priznavanju akreditacije?

Koje su koristi od potpisanog EA MLA sporazuma o priznavanju akreditacije? - brošura

201221. Aug
Brošura namenjena klijentima akreditovanih kontrolnih tela

Zašto koristiti usluge akreditovanih kontrolnih tela? - brošura

201216. May
Brošura namenjena klijentima akreditovanih sertifikacionih tela

Zašto koristiti usluge akreditovanih sertifikacionih tela? - brošura

201216. May
Brošura namenjena laboratorijama

Koje prednosti laboratorije stiču kada se akredituju? - brošura

201216. May
Elektronski bilten ATS-a - izdanje april/2012

Elektronski bilten ATS-a - izdanje april/2012

201216. May
Brošura namenjena klijentima akreditovanih laboratorija

Zašto koristiti usluge akreditovane laboratorije? - brošura

201216. May
Brošura namenjena regulatorima

Kako vlada i zakonodavna tela mogu imati koristi od korišćenja usluga akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti? - brošura

201216. May
Brošura namenjena klijentima akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti

Da li koristite usluge sertifikacije, ispitivanja, etaloniranja ili kontrolisanja? - brošura

201216. May
Elektronski bilten ATS-a - izdanje januar/2012

Elektronski bilten ATS-a - izdanje januar/2012

201224. Jan
Elektronski bilten ATS-a - izdanje oktobar/2011

Elektronski bilten ATS-a - izdanje oktobar/2011

201127. Oct
Elektronski bilten ATS-a - izdanje april/2011

Elektronski bilten ATS-a - izdanje april/2011

2011 2. Jun
Elektronski bilten ATS-a - izdanje januar/2011

Elektronski bilten ATS-a - izdanje januar/2011

201128. Jan
Elektronski bilten ATS-a - izdanje septembar/2010

Elektronski bilten ATS-a - izdanje septembar/2010

201021. Oct
Elektronski bilten ATS-a - izdanje jun/2010

Elektronski bilten ATS-a - izdanje jun/2010

201029. Jun
Elektronski bilten ATS-a - izdanje mart/2010

Elektronski bilten ATS-a - izdanje mart/2010

201022. Mar
POTVRĐIVANJE I PRAĆENJE KOMPETENTNOSTI TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

POTVRĐIVANJE I PRAĆENJE KOMPETENTNOSTI TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI U SKLADU SA NOVOM EU LEGISLATIVOM I DOKUMENTIMA IAF, ILAC I EA - rad dr Dejana Krnjaića i mr Vide Živković, 17. tradicionalno savetovanje "Kvalitetom u svet" i dodela nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost "Oskar kvaliteta", Sava centar, 11. novembar 2008. god.

200812. Nov
Brošura "Zajedno do kvaliteta" - ATS

Brošura "Zajedno do kvaliteta" - Akreditaciono telo Srbije

2008 8. May