Navigacija

Promotivni materijal

Elektronski bilten ATS-a BROJ 20

Elektronski bilten ATS-a BROJ 20

201912. Sep
Brošura "Akreditacija: dodavanje vrednosti lancima snabdevanja"

Brošura "Akreditacija: dodavanje vrednosti lancima snabdevanja", Svetski dan akreditacije 9. jun 2019. godine, prevod IAF/ILAC brošure

201917. Apr
Elektronski bilten ATS-a BROJ 19

Elektronski bilten ATS-a BROJ 19

201822. Jun
Brošura WAD 2018 Srpski
2018 6. Jun
Sertifikat IAF MLA sporazum za sertifikaciju osoba

ATS je 20. oktobra 2016. godine potpisao IAF MLA sporazum za oblast sertifikacije osoba.

201610. Nov
Novi paket mera za unapređenje trgovine proizvodima

Novi paket mera za unapređenje trgovine proizvodima

201628. Jul
Elektronski bilten ATS-a (broj 18) - maj/2016

Elektronski bilten ATS-a (broj 18) - maj/2016

2016 5. Jul
Kako akreditacija pomaže zakonodavcima
201628. Jun
Elektronski bilten ATS-a (broj 17) - decembar/2015

Elektronski bilten ATS-a (broj 17) - decembar/2015

2016 5. Jan
Elektronski bilten ATS-a (broj 16) - septembar/2015

Elektronski bilten ATS-a (broj 16) - septembar/2015

201529. Sep
Elektronski bilten ATS-a (broj 15) - maj/2015

Elektronski bilten ATS-a (broj 15) - maj/2015

2015 5. Jun
EA MLA Annual Report 2017

EA MLA Annual Report 2017

201525. May
Elektronski bilten ATS-a - izdanje april/2014

Elektronski bilten ATS-a - izdanje april/2014

201418. Apr
Elektronski bilten ATS-a - izdanje decembar/2013

Elektronski bilten ATS-a - izdanje decembar/2013

201422. Jan
Elektronski bilten ATS-a - izdanje avgust/2013

Elektronski bilten ATS-a - izdanje avgust/2013

201329. Aug
Elektronski bilten ATS-a - izdanje april/2013

Elektronski bilten ATS-a - izdanje april/2013

201331. May
Elektronski bilten ATS-a - izdanje decembar/2012

Elektronski bilten ATS-a - izdanje decembar/2012

201327. Jan
Elektronski bilten ATS-a - izdanje avgust/2012

Elektronski bilten ATS-a - izdanje avgust/2012

2012 1. Oct
Koje su koristi od potpisanog EA MLA sporazuma o priznavanju akreditacije?

Koje su koristi od potpisanog EA MLA sporazuma o priznavanju akreditacije? - brošura

201221. Aug
Brošura namenjena klijentima akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti

Da li koristite usluge sertifikacije, ispitivanja, etaloniranja ili kontrolisanja? - brošura

201216. May
Brošura namenjena klijentima akreditovanih laboratorija

Zašto koristiti usluge akreditovane laboratorije? - brošura

201216. May
Elektronski bilten ATS-a - izdanje april/2012

Elektronski bilten ATS-a - izdanje april/2012

201216. May
Brošura namenjena regulatorima

Kako vlada i zakonodavna tela mogu imati koristi od korišćenja usluga akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti? - brošura

201216. May
Brošura namenjena laboratorijama

Koje prednosti laboratorije stiču kada se akredituju? - brošura

201216. May
Brošura namenjena klijentima akreditovanih sertifikacionih tela

Zašto koristiti usluge akreditovanih sertifikacionih tela? - brošura

201216. May
Brošura namenjena klijentima akreditovanih kontrolnih tela

Zašto koristiti usluge akreditovanih kontrolnih tela? - brošura

201216. May
Elektronski bilten ATS-a - izdanje januar/2012

Elektronski bilten ATS-a - izdanje januar/2012

201224. Jan
Elektronski bilten ATS-a - izdanje oktobar/2011

Elektronski bilten ATS-a - izdanje oktobar/2011

201127. Oct
Elektronski bilten ATS-a - izdanje april/2011

Elektronski bilten ATS-a - izdanje april/2011

2011 2. Jun
Elektronski bilten ATS-a - izdanje januar/2011

Elektronski bilten ATS-a - izdanje januar/2011

201128. Jan
Elektronski bilten ATS-a - izdanje septembar/2010

Elektronski bilten ATS-a - izdanje septembar/2010

201021. Oct
Elektronski bilten ATS-a - izdanje jun/2010

Elektronski bilten ATS-a - izdanje jun/2010

201029. Jun
Elektronski bilten ATS-a - izdanje mart/2010

Elektronski bilten ATS-a - izdanje mart/2010

201022. Mar
POTVRĐIVANJE I PRAĆENJE KOMPETENTNOSTI TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

POTVRĐIVANJE I PRAĆENJE KOMPETENTNOSTI TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI U SKLADU SA NOVOM EU LEGISLATIVOM I DOKUMENTIMA IAF, ILAC I EA - rad dr Dejana Krnjaića i mr Vide Živković, 17. tradicionalno savetovanje "Kvalitetom u svet" i dodela nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost "Oskar kvaliteta", Sava centar, 11. novembar 2008. god.

200812. Nov
Brošura "Zajedno do kvaliteta" - ATS

Brošura "Zajedno do kvaliteta" - Akreditaciono telo Srbije

2008 8. May