Navigacija

Javne nabavke

Procedura  planiranja  nabavki,  sprovođenje postupaka javnih nabavki i izvršenje ugovora unutar Akreditacionog tela Srbije definisani su Pravilnikom o postupku javnih nabavki u Akreditacionom telu Srbije koji je donet u skladu sa članom 22. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/2015, 68/2015), Pravilnikom o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Službeni glasnik RS”, broj 83/15) i članom 28. stav 1. tačka 13. Statuta Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 97/11).

01/2019 Nabavka promotivnog materijala i publikacija

02/2019 Usluge rezervacije i obezbeđenja avio karata za službena putovanja u inostranstvo

03/2019 Nabavka računara i računarske opreme


Arhiva javnih nabavki za 2018. godinu

Arhiva javnih nabavku za 2017. godinu
Arhiva javnih nabavki za 2016. godinu.
Arhiva javnih nabavki za 2015. godinu.