Navigacija

2017. godina

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Javna nabavka br. 03/2017: Usluge mobilne telefonije za potrebe Akreditacionog tela Srbije

 • Konkursna dokumentacija JN br. 03/2018

 • Poziv za podnošnje ponuda JN br. 03/2018

 • Odluka o dodeli ugovora JN br. 03/2018

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN br. 03/2018

Javna nabavka br. 02/2017: Nabavka računara i računarske opreme

 • Konkursna dokumentacija JN br. 02/2017

 • Poziv za podnošnje ponuda JN br. 02/2017

 • Odluka o dodeli ugovora JN br. 02/2017

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN br. 02/2017

Javna nabavka br. 01/2017: Usluge servisiranja i održavanja fotokopir aparata.

 • Konkursna dokumentacija JN br. 01/2017

 • Poziv za podnošnje ponuda JN br. 01/2017

 • Odluka o dodeli ugovora JN br. 01/2017

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN br. 01/2017