Навигација

IPA 2008 HOT 1 тренинг

Семинари

У периоду од 29. септембра до 1.октобра 2010. године, у оквиру Регионалног пројекта за инфраструктуру квалитета - IPA 2008, у Француској на Пиринејима, у месту По (Pau, France), одржан је семинар под називом "Акредитација лабораторија за еталонирање, укључујући мерну несигурност".

Семинар је организован за представнике акредитационих тела и националних метролошких института земаља Западног Балкана. Домаћин и извођач семинара је био AETS (Application Européenne de Technologies et de Services). 

Учесници су били представници акредитационих тела и метролошких института земаља региона Западног Балкана (Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија, Србија, Црне Гора и Хрватска). Представници Републике Србије били су Борис Лаштро, помоћник директора у Дирекцији за мере и драгоцене метале и мр Милица Јовчић, из Акредитационог тела Србије.

Семинар се састојао из теоријског дела и вежбања – примера из праксе, а обухватио је све елементе стандарда ISO/IEC 17025 са посебним освртом на мерну несигурност и следивост. Захваљујући доброј организацији семинара, која је омогућила и успешну и конструктивну дискусију учесници су, не само кроз предавања, дошли до одговора на многобројна постављена питања.
 


Предавач Patrick Reposeur са учесницима семинара испред просторија АЕТS-а