Navigacija

Vesti

ATS VAS POZIVA DA DOSTAVITE IDEJNO REŠENJE ZNAKA (LOGOTIPA) ATS-a

ObaveštenjaAktuelnostiKonkursi

U saradnji sa Udruženjem likovnih umetnika Srbije (ULUS) na njihovom zvaničnom sajtu je od 24. avgusta 2023. godine otvoren konkurs za idejno rešenje znaka (logotipa) ATS-a.

Konkurs je otvoren do 25. septembra 2023. godine. Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica dostavom svojih radova na adresu: ats.konkurs@ulus.rs

Zainteresovane strane o uslovu konkursa, izboru i nagradi mogu detaljnije da se informišu OVDE.

Javni poziv za ocenjivače

Konkursi

Zbog povećanog broja prijava za akreditaciju, kao i aktivnosti na proširenju oblasti rada ATS-a, ukazala se potreba za proširenjem liste ocenjivača i tehničkih eksperata za potrebe ocenjivanja iz sledećih oblasti: ispitivanje u oblasti elektromagnetn...

Poziv za prijavu za tehničke eksperte

Konkursi

Akreditaciono telo Srbije je uočilo potrebu za angažovanjem većeg broja tehničkih eksperata za potrebe ocenjivanja sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta (sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom, sertifikacija sistema menadžmenta zašt...

Poziv za prijavljivanje za vodeće i tehničke ocenjivače

Konkursi

Zbog ubrzanog razvoja sistema akreditacije i povećanja obima posla Akreditaciono telo Srbije (ATS) obaveštava zainteresovane stručnjake da će vršiti proširenje liste ocenjivača i tehničkih eksperata za potrebe ocenjivanja laboratorija za etaloniranje prema st...

Javni oglas za izbor direktora ATS-a

Konkursi

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije je na svojoj petoj sednici od 06. decembra 2011. godine doneo Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora Akreditacionog tela Srbije. U tom smislu, AKREDITACIONO TELO OBJAVLJUJE JAVNI OGLAS za iz...

Poziv za prijavljivanje za vodeće i tehničke ocenjivače

Konkursi

Akreditaciono telo Srbije je uočilo potrebu za angažovanjem većeg broja vodećih i tehničkih ocenjivača za potrebe ocenjivanja kontrolnih i sertifikacionih tela. Tokom jeseni doći će do realizacije većeg broja obuka i to: za vodeće ocenjivače za ocenjivanje k...

Javni poziv za imenovanje članova sektorskih komiteta

Konkursi

Zbog velikog interesovanja i želje ATS-a da se uključe sve zainteresovane strane u formiranje sektorskih komiteta za potrebe odlučivanja o akreditaciji, Akreditaciono telo Srbije obnavlja sledeći JAVNI POZIV Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije je n...

Javni poziv za imenovanje članova sektorskih komiteta

Konkursi

Akreditaciono telo Srbije oglašava JAVNI POZIV za prijavljivanje kandidata za članove tehničkih komiteta ATS-a u skladu sa uslovima datim u daljem tekstu ovog poziva. JAVNI POZIV Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije je na svojoj 26. sednici doneo Od...

Poziv za izbor i imenovanje članova Saveta za akreditaciju

Konkursi

U cilju formiranja Saveta za akreditaciju, a shodno odluci Upravnog odbora, direktor ATS-a dr Dejan Krnjaić uputio je dopis sledećim zainteresovanim stranama za nadležnost i funkcionisanje ATS-a, i to: Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u Novom Sadu, U...

Sednica komiteta za komunikacije i publikacije EA

Konkursi

Trinaesta sednica Komiteta za komunikacije i publikacije (CPC) Evropske kooperative za akreditaciju (EA) održana je od 7. do 8. aprila u Berlinu u organizaciji Saveznog instituta za ispitivanje materijala - BAM (Bundesanstalt fur Materialforschung und P...