Навигација

Јавни позив за именовање чланова секторских комитета

Конкурси

Акредитационо тело Србије оглашава ЈАВНИ ПОЗИВ за пријављивање кандидата за чланове техничких комитета АТС-а у складу са условима датим у даљем тексту овог позива.

ЈАВНИ ПОЗИВ

Управни одбор Акредитационог тела Србије је на својој 26. седници донео Одлуку о начину образовања и саставу комисија за акредитацију и начину рада и поступку одлучивања о акредитацији. На заједничкој седници Управног одбора и Савета за акредитацију донета је одлука о формирању секторских комитета за потребе одлучивања о акредитацији, и то:

-  Секторски комитет за лабораторије за испитивање – машинске лабораторије – 10 чланова;
- Секторски комитет за лабораторије за испитивање – област  хране – 10 чланова;
-  Секторски комитет за лабораторије за испитивање – област животна средина – 10 чланова;
- Секторски комитет за лабораторије за испитивање - област грађевине – 6 чланова;
- Секторски комитет за лабораторије за испитивање - електро област – 4 члана;
- Секторски комитет за лабораторије за испитивање - област хемије – 6 чланова;
-  Секторски комитет за медицинске лабораторије – 4 члана;
-  Секторски комитет за лабораторије за еталонирање – 14 чланова;
-  Секторски комитет за контолне организације – 10 чланова;
-  Секторски комитет за организације за сертификацију производа – 6 чланова;
- Секторски комитет за организације за сертификацију система менаџмента – 6 чланова;
- Секторски комитет за организације за сертификацију у области животне средине и безбедности на раду – 6 чланова
- Секторски комитет за сертификацију у области безбедности хране – 6 чланова.

Критеријуми за именовање чланова секторских комитета су:

- висока стручна спрема;
- најмање четири године радног искуства и квалификације за област акредитације, односно оцењивања усаглашености (познавање националних и међународних стандарда и регулативе у вези послова акредитације и оцењивања усаглашености).

Чланови секторских комитета бирају се из редова представника:

- факултета и института;
- акредитованих организација за оцењивање усаглашености;
- техничких оцењивача и техничких експерата из Регистра оцењивача и техничких експерата Акредитационог тела Србије;
- државне управе (министарстава, агенције, јавне управе које имају надлежност за послове у вези са акредитацијом, стандардизацијом, метрологијом и оцењивањем усаглашености);
- привредних друштава, комора и сл.

Кандидати који задовољавају критеријуме за именовање чланова секторских комитета треба да до 10. новембра 2010. године, поднесу Акредитационом телу Србије пријаве са радном биографијом и листом референци стручних радова, професионалних резултата и слично, на адресу: Акредитационо тело Србије, Булевар Михаила Пупина 2, Нови Београд, са назнаком за који се секторски комитет пријављују.