Navigacija

Javni poziv za imenovanje članova sektorskih komiteta

Konkursi

Akreditaciono telo Srbije oglašava JAVNI POZIV za prijavljivanje kandidata za članove tehničkih komiteta ATS-a u skladu sa uslovima datim u daljem tekstu ovog poziva.

JAVNI POZIV

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije je na svojoj 26. sednici doneo Odluku o načinu obrazovanja i sastavu komisija za akreditaciju i načinu rada i postupku odlučivanja o akreditaciji. Na zajedničkoj sednici Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju doneta je odluka o formiranju sektorskih komiteta za potrebe odlučivanja o akreditaciji, i to:

-  Sektorski komitet za laboratorije za ispitivanje – mašinske laboratorije – 10 članova;
- Sektorski komitet za laboratorije za ispitivanje – oblast  hrane – 10 članova;
-  Sektorski komitet za laboratorije za ispitivanje – oblast životna sredina – 10 članova;
- Sektorski komitet za laboratorije za ispitivanje - oblast građevine – 6 članova;
- Sektorski komitet za laboratorije za ispitivanje - elektro oblast – 4 člana;
- Sektorski komitet za laboratorije za ispitivanje - oblast hemije – 6 članova;
-  Sektorski komitet za medicinske laboratorije – 4 člana;
-  Sektorski komitet za laboratorije za etaloniranje – 14 članova;
-  Sektorski komitet za kontolne organizacije – 10 članova;
-  Sektorski komitet za organizacije za sertifikaciju proizvoda – 6 članova;
- Sektorski komitet za organizacije za sertifikaciju sistema menadžmenta – 6 članova;
- Sektorski komitet za organizacije za sertifikaciju u oblasti životne sredine i bezbednosti na radu – 6 članova
- Sektorski komitet za sertifikaciju u oblasti bezbednosti hrane – 6 članova.

Kriterijumi za imenovanje članova sektorskih komiteta su:

- visoka stručna sprema;
- najmanje četiri godine radnog iskustva i kvalifikacije za oblast akreditacije, odnosno ocenjivanja usaglašenosti (poznavanje nacionalnih i međunarodnih standarda i regulative u vezi poslova akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti).

Članovi sektorskih komiteta biraju se iz redova predstavnika:

- fakulteta i instituta;
- akreditovanih organizacija za ocenjivanje usaglašenosti;
- tehničkih ocenjivača i tehničkih eksperata iz Registra ocenjivača i tehničkih eksperata Akreditacionog tela Srbije;
- državne uprave (ministarstava, agencije, javne uprave koje imaju nadležnost za poslove u vezi sa akreditacijom, standardizacijom, metrologijom i ocenjivanjem usaglašenosti);
- privrednih društava, komora i sl.

Kandidati koji zadovoljavaju kriterijume za imenovanje članova sektorskih komiteta treba da do 10. novembra 2010. godine, podnesu Akreditacionom telu Srbije prijave sa radnom biografijom i listom referenci stručnih radova, profesionalnih rezultata i slično, na adresu: Akreditaciono telo Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, Novi Beograd, sa naznakom za koji se sektorski komitet prijavljuju.