Навигација

Семинар/радионица радне групе за израду прописа у области опреме под притиском

Семинари

У оквиру пројекта „Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији“ финансираног од стране Европске уније у сарадњи са Министарством економије и регионалног развоја (МЕРР), одржан je у Београду, семинар/радионица намењен Радној групи за израду техничких прописа у области опреме под притиском, од 20. до 23. септембра, у просторијама Привредне коморе Србије (прва два дана) и Министарства за рударство и енергетику (друга два дана).

Задатак ове радне групе је да изради текст  нацрта три правилника у области посуда под притиском и то: Правилника о опреми под притиском, Правилника о једноставним посудама под притиском и Правилника о прегледима и испитивањима опреме под притском и једноставних посуда под притиском транспоновањем директива 97/23/ЕС и 87/404/ЕЕС.

Првог дана семинара представљене су теме које су се односиле на:
- правни оквир инфраструктуре квалитета у Европској унији (предавач Витомир Фистер, правни експерт Европске комисије задужен за област акредитације и оцењивања усаглашености у оквиру националног програма CARDS 2006)
- хоризонтално и техничко законодавство (предавач Зоран Бакић, МЕРР)
- значај и улога акредитације у техничком законодавству (предавач Љубица Живанић, АТС)
- кључне директиве за опрему под притиском и захтеви директива (предавач мр Михаел Груден, експерт из Словеније).

Преостали дани конципирани су као радионице – рад на првилницима за опрему под притиском. Представник Министарства за рударство и енергетику Урош Ђурђевић и представник радне групе Богдан Гњатовић другог дана семинара представили су присутнима извештај о досадашњем раду радне групе и докле се стигло са припремом нацрта правилника, са посебним освртом на дилеме и  могућа проблематична решења одређених делова правилника. Након активне дискусије чланова радне групе и експерта из Словеније дате су препоруке за решавање дилема, као и смернице за наставак рада на изради правилника. Највише недоумица око предложених решења било је у  нацрту Правилника који се односи на прегледе и испитивања опреме под притиском и једноставних посуда под притиском тј. на опрему под притиском која је већ у експлоатацији, као и на прелазне одредбе правилника. Такође, експерти са пројекта су указали на одређене нелогичности уочене у нацртима правилника, које су и продискутоване и предложена су нова решења, са циљем што брже хармонизације нашег законодавства са правним оквиром Европске уније.