Навигација

Настављена сарадња са ESYD-ом

Сарадња

У периоду од 30. августа до 3. септембра 2010. године у оквиру пројекта „Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији“  у просторијама АТС-а реализоване су обуке и семинари на тему међулабораторијских поређења и PT шема, као и акредитације лабораторија за испитивање према захтевима  EN/ТS 15675, Air quality – Measurements of stationary source emissions – Application of EN ISO/IEC 17025 to periodic measurements.

Dr Chistors Mitsas, оцењивач  грчког акредитационог тела, ESYD био је предавач на обуци за техничке оцењиваче Акредитационог тела Србије за лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање која се односила на начин оцењивања захтева ISO/IEC 17025 у односу на обезбеђење квалитета резултата испитивања односно еталонирања користећи учешће у међулабораторијским поређењима и PT шемама. Оцена резултата учешћа лабораторија у поређењима и одговарајућим шемама је један од важних и неизбежних елемената оцењивања лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање.

Реализована је и обука за особље АТС-а везана за захтеве ISO/IEC 17043, Conformity assessment – General requirements for proficiency testing. Акредитација провајдера је део пројекта проширења активности рада АТС-а за 2010.годину.

Током овог периода реализован је и семинар на тему захтева SRPS EN/ТS 15675, Air quality – Measurements of stationary source emissions – Application of EN ISO IEC 17025 to periodic measurements, коме су присуствовали представници акредитованих лабораторија за испитивање у области квалитета ваздуха. Свака од њих је потенцијални кандидат за акредитацију према овој техничкој спецификацији.

Ова спецификација је била и тема обуке за техничке оцењиваче АТС-а за област квалитета ваздуха, на којој је предавач био dr Vagelis Bakeas, оцењивач  грчког акредитационог тела, ESYD.