Навигација

Нове акредитације у месецу септембру 2010. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је 27. септембра 2010. године одлуке о додели акредитације за три лабораторије за еталонирање, низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације као и две одлуке о укидању акредитације.

Додељена је акредитација лабораторијама за еталонирање:

Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за геодезију и геоинформатику, Метролошка лабораторија за еталонирање,

Фабрика аутомотора „21 мај“, Сектор контроле квалитета, Метролошка лабораторија, Београд-Раковица,

ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКУ, Центар за експерименталну физику, Лабораторија за физику атмосфере и оптичку метрологију, Београд-Земун.

Донета је одлука о укидању акредитације лабораторији за испитивање

ЗОРКА – Центар за истраживања доо Шабац, у реструктуирању, Завод за аналитичку хемију,

као и одлука о укидању акредитације лабораторији за еталонирање, на сопствени захтев

Застава аутомобили а.д., ПЦ Централни лабораторијум, Метролошка лабораторија, Крагујевац.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.