Navigacija

Nove akreditacije u mesecu septembru 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 27. septembra 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za etaloniranje, niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije kao i dve odluke o ukidanju akreditacije.

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za etaloniranje:

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za geodeziju i geoinformatiku, Metrološka laboratorija za etaloniranje,

Fabrika automotora „21 maj“, Sektor kontrole kvaliteta, Metrološka laboratorija, Beograd-Rakovica,

INSTITUT ZA FIZIKU, Centar za eksperimentalnu fiziku, Laboratorija za fiziku atmosfere i optičku metrologiju, Beograd-Zemun.

Doneta je odluka o ukidanju akreditacije laboratoriji za ispitivanje

ZORKA – Centar za istraživanja doo Šabac, u restruktuiranju, Zavod za analitičku hemiju,

kao i odluka o ukidanju akreditacije laboratoriji za etaloniranje, na sopstveni zahtev

Zastava automobili a.d., PC Centralni laboratorijum, Metrološka laboratorija, Kragujevac.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.