Навигација

Обука за оцењиваче у области органске производње

Обавештења

У периоду од од 18. до 20. октобра 2010. године одржана је обука на тему „Стандард SRPS EN 45011 (ISO/IEC Упутство 65): општи захтеви за тела која спроводе системе сертификације производа - у области органске производње“ у оквиру Пројекта развоја органске пољопривреде у Србији, у сарадњи са немачком организацијом за техничку сарадњу (GTZ).

Предавачи су били Jochen Neuendorff и Jutta Krawinkel, експерти из Немачке. Обухватила је упознавање са садржајем и практичном применом стандарда SRPS EN 45011:2004, планирањем, организовањем и извођењем оцењивања у складу са захтевима стандарда, као и извештавањем о налазима оцењивања.

Обука за будуће оцењиваче за потребе акредитације спроведена је кроз предавања, вежбе и интерактиван рад у групама (решавање замишљених ситуација оцењивања, дискусију и сл.). Другог дана обуке организована је посета органском произвођачу Јосипу Мамузићу из Љутова, Суботица и прерађивачком погону предузећа за производњу здраве хране Сунцокрет д.о.о. Хајдуково, Суботица. Домаћин је било овлашћено сертификационо тело од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - „Organic Control Sуstem“ д.о.о. из Суботице.

Обуци је присуствовало 14 полазника: преставници АТС-а, као и представници компетентног тела за органску производњу у Министарству пољопривереде, шумарства и водопривреде, потенцијални оцењивачи, стручњаци из области органске производње и представници GTZ-а.


Jutta Krawinkel на предавању са полазницима обуке

У посети Јосипу Мамузићу (крајњи десно)