Навигација

Обука за техничке оцењиваче према SRPS ISO/IEC 17020:2002

Обавештења

У периоду од 4. до 8.октобра 2010. године одржана је обука за техничке оцењиваче за потребе акредитације контролних организација према SRPS ISO/IEC 17020:2002.

У складу са процедуром Акредитационог тела Србије (АТС) обука је обухватила упознавање са садржајем и практичном применом стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2002, планирањем, организовањем и извођењем оцењивања у складу са захтевима стандарда, као и извештавањем о налазима оцењивања.

Обука је спроведена кроз предавања, вежбе и интерактиван рад у групама (решавање замишљених ситуација оцењивања, дискусију и сл.). Учесници обуке који успешно положе тест који је предвиђен процедурама АТС-а постаће кандидати за техничке оцењиваче за оцењивање контролних организација у области контролисања мерила.

Обуци је присуствовало 14 полазника.