Навигација

Нови правилник о условима хигијене хране

Обавештења

У Службеном Гласнику Републике Србије број 72 од 8.10.2010. објављен је Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета, који ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а који се примењује од 1.6.2011. године. Правилником су дефинисани микробиолошки критеријуми за храну, укључујући методе испитивања и интерпретацију резултата испитивања. Акредитационо тело Србије ће у наредном периоду дефинисати активности и рокове који се односе на исте у циљу прелаза са старе на нову регулативу из ове области.