Navigacija

Arhiva vesti

Informacija o sprovođenju međulaboratorijskih poređenja

Obaveštenja

Jedan od uslova za dobijanje i održavanje akreditacije, u skladu sa Pravilima akreditacije, jeste učešće u odgovarajućim međulaboratorijskim poređenjima i/ili šemama za ispitivanje osposobljenosti. Na taj način, akreditovana organizacija osigurava poverenje ...