Навигација

Oдлуке о акредитацији донешене у јуну и јулу 2011.

Актуелности

Током јуна и јула месеца 2011. године Акредитационо тело Србије донело је одлуке о додели акредитације за три лабораторије за испитивање, пет контролних организација, три лабораторије за еталонирање као и низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације и две одлуке о укидању акредитације. 

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

-Лифам М, Привредно друштво за производњу и трговину д.о.о., Лабораторија за испитивање;
-ИМК 14.Октобар-у реструктуирању а.д., Крушевац;
-Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Катедра за телекомуникације, лабораторија за радио комуникације, Београд;

лабораторијама за еталонирање:

-Квалитет АД, Ниш;
-АМСС-Центар за моторна возила д.о.о., Београд;
-Висока Грађевинско-геодетска школа струковних студија, Геодетски одсек, Метролошка лабораторија, Београд;

и контролним телима:

-Центар за моторе и моторна возила, Завода за машинско инжењерство, Машинског факултета Ниш;
-ENING d.o.o., Суботица;
-S.R.Ž. d.o.o., Нови Бановци;
-Telix d.o.o., Нови Сад;
-Libela Elsi doo, Нови Сад.

Донета је одлука о укидању акредитације лабораторији за испитивање:

-Машински факултет Универзитета у Београду, Центар за моторна возила, Лабораторија ФРИМЕКС,
као и контролној организацији
-ЕНЕРГОТОК д.о.о., Београд.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.