Navigacija

Odluke o akreditaciji donešene u junu i julu 2011.

Aktuelnosti

Tokom juna i jula meseca 2011. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje, pet kontrolnih organizacija, tri laboratorije za etaloniranje kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije i dve odluke o ukidanju akreditacije. 

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

-Lifam M, Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu d.o.o., Laboratorija za ispitivanje;
-IMK 14.Oktobar-u restruktuiranju a.d., Kruševac;
-Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za telekomunikacije, laboratorija za radio komunikacije, Beograd;

laboratorijama za etaloniranje:

-Kvalitet AD, Niš;
-AMSS-Centar za motorna vozila d.o.o., Beograd;
-Visoka Građevinsko-geodetska škola strukovnih studija, Geodetski odsek, Metrološka laboratorija, Beograd;

i kontrolnim telima:

-Centar za motore i motorna vozila, Zavoda za mašinsko inženjerstvo, Mašinskog fakulteta Niš;
-ENING d.o.o., Subotica;
-S.R.Ž. d.o.o., Novi Banovci;
-Telix d.o.o., Novi Sad;
-Libela Elsi doo, Novi Sad.

Doneta je odluka o ukidanju akreditacije laboratoriji za ispitivanje:

-Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za motorna vozila, Laboratorija FRIMEKS,
kao i kontrolnoj organizaciji
-ENERGOTOK d.o.o., Beograd.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.