Навигација

Извештај са 22. EA LC састанка

Међународне активности

У Будимпешти, Мађарска, у периоду од 7. до 8. септембра 2011. године одржан је 22. састанак комитета за лабораторије (ЕА LС) Европске организације за акредитацију, у организацији акредитационог тела Мађарске (NAT).

Током састанка ЕА LС комитета презентоване су информације односно одлуке које су усвојене на ЕА Генералној скупштини (GA), која је одржана у мају 2011. у Берлину, као и релевантне информације са других ЕА комитета (MAC, HHC, EХ). ЕА GA се сложила да нови радни задаци ЕА LС буду ревизије следећих смерница: ЕА-4/15, Accreditation for Non-Destructive Testing и ЕА-4/09, Accreditation of Sensory Testing Laboratories, као и да се приступи изради једног документа који ће обухватити ЕА-3/05, ЕА-3/06 и ЕА-3/07 и односиће се на обуку оцењивача за потребе оцењивања лабораторија. 
ЕА GA је, на предлог ЕА LС усвојила повлачење ЕА-2/10, EA Policy  for the Participation in National and International Proficiency Testing Activities и усвојила ILAC P9: 2010, ILAC Policy for Participation in National and International Proficiency Testing Activities  као обавезујући документ за све ЕА чланице.

Дискутовало се и у вези садржаја измењеног документа - ILAC P10, ILAC Policy on Traceability of Measurement Results, који према мишљењу многих чланица ЕА, може довести у питање садашње схватање прихватљиве слeдљивости мерења од стране ЕА.

ЕА LC је одлучио да предложи да се документ ILAC P14,  ILAC Policy for Uncertainty in Calibration усвоји као обавезујући документ, а да ЕА-4/02, Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration остане такође, обавезујући. На основу резултата рада радне групе ЕА LC ће предложити повлачење ЕА-2/05, The Scope of Accreditation and Consideration of Methods and Criteria for the Assessment of the Scope in Testing. Уместо њега за исказивање обима акредитације користиће се ILAC G18, Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories.

Извештај о свом раду поднеле су и радне групе за међулабораторијска поређења у области испитивања и еталонирања. Дискутовано је о низу проблема у овој области као што су: сврсисходност и прихватљивост билатералног поређења у појединим областима, проблем са одабиром адекватног ILC у области еталонирања који би подржали ЕА МLА, неуједначен начин исказивања обима акредитације PТ провајдера  и сл. Обе радне групе ће у наредном периоду морати да реше низ проблема и покушају да пронађу јединствено решење по појединим питањима.

Представница организације ENFSI, European Network of Forensic Science Institutes презентoвала је најновије одлуке у оквиру ове организације као што је обавезност да све чланице морају бити акредитоване до краја 2012. године, а нове морају процес завршити у року од пет година. Идентификован је проблем са расположивим PТ шемама у појединим форензичким областима, покренут је програм обуке као помоћ при припреми за акредитацију.

Током састанка реализована је и радионица на тему предложене политике о међулабораторијским поређењима. Изнети су многи ставови, потешкоће у начину информисања о адекватним поређењима, могућностима лабораторија, улози EPTIS базе која је изузено важна. Сви ставови ће бити унети у измењену политику која ће бити презентована током следећег ЕА LC састанка.