Навигација

Обуке за писање Извештаја са оцењивања за ЕУ листу признатих еквивалентних СТ

Актуелности

Током месеца септембра и октобра у организацији АТС-а и GIZ-а одржане су обуке оцењивача АТС-а за писање Извештаја са оцењивања сертификационих тела која желе да се пријаве ЕК за листу ЕУ признатих еквивалентних сертификационих тела у области органске производње.

Национални акциони план за развој органске пољопривреде за петогодишњи период, објављен од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 2009. године, поставља као један од приоритетних циљева успостављање оперативног и ефективног ситема контроле и процене усаглашености у сектору органске пољопривреде. Савезна република Немачка кроз организацију за међународну сарадњу (GIZ) и програм подршке повећању конкурентности малих и средњих предузећа у Србији (ACCESS) имплементира већи број активности у циљу развоја инфраструктуре квалитета у сектору органске пољопривреде.

Између осталих активности у 2010. години организовани су и тренинзи за обуку оцењивача, за потребе Акредитационог тела Србије (АТС ). Тренинг је био први корак ка оспособљавању полазника да као оцењивачи АТС -а оцењују сертификациона тела у области органске производње у складу са стандардом EN 45011.

Додатне обуке организоване у 2011. години су засноване на првом тренингу, са посебним акцентом на оспособљавање АТС -а за припрему извештаја са оцењивања (Assessment Report) у складу са Уредбом (EC) No. 1235/2008 и ЕУ Смерницама за увоз органских производа.

Поменути извештај је потребан сертификационим телима за приступ на ЕУ листу признатих еквивалентних сертификационих тела која послују ван земаља Европске уније. У октобру 2009. године је први пут било могуће аплицирати за ЕУ листу еквивалентних сертификационих тела. Укупно 72 сертификациона тела из Европе, Јапана, САД -а и других „трећих“ земаља се пријавило за укључивање на листу. Свега 4% пријава је прихваћено, за 69% су захтевани додатни подаци, док је 26% пријава одбијено. Тренутно се на листи налази 30 сертификационих тела из 21 земље и само три из европских земаља. SCOF, Standing Committee on Organic Farming, одржао је састанак у јулу ове године на коме је дискутовано о првој листи која треба да буде објављена.

За спровођење ове услуге неопходно је да АТС буде у могућности да демонстрира испуњење захтева стандарда ISO/IEC 17011. Додатно ЕУ посебно наглашава значај степена квалификованости оцењивача којима акредитационо тело располаже у области органске производње, односно регулативе у тој области.

Обука (друга по реду), која је спроведена од 19. до 20. септембра ове године, у организацији GIZ-а и АТС-а, намењена је припреми оцењивача АТС -а у области органске производње за писање Извештаја о оцењивању, који ће заинтересована сертификациона тела подносити Европској комисији уколико желе да аплицирају за ЕУ листу еквивалентних сертификационих тела. Трећа обука је одржана од 31. октобра до 2. новембра на којој је симулирано оцењивање на лицу места, односно осведочење у рад тела за оцењивање усаглашености, као и писање извештаја са оцењивања у складу са Уредбом (EC) No. 1235/2008 и ЕУ Смерницама за увоз органских производа. Обукама су осим представника АТС-а и оцењивача за потребе акредитације из органске производње, присуствовали и представници Одсека за органску производњу (надлежног компетентног тела) Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде. Предавачи су били Jochen Neuendorff и Jutta Krawinkel, оцењивачи Немачког акредитационог тела DAkkS-a.
 


Учесници обука

Марија Калентић (GIZ)

Jochen Neuendorff (трећи с лева) током предавања

Jutta Krawinkel