Навигација

Колегијално оцењивање АТС-а

Актуелности

Акредитационо тело Србије (АТС) је током прошле седмице било предмет колегијалног оцењивања тима ЕА оцењивача у складу са поднетим захтевом АТС-а од 12. фебруара 2009. године за потписивање билатералних споразума са ЕА (Европска организација за акредитацију) у области лабораторија за испитивање и еталонирање, као и  контролних организација, односно проширеним захтевом од 27. августа 2010. године у области медицинских лабораторија и сертификационих тела за сертификацију производа и сертификацију система менаџмента.

Колегијално оцењивање спроведено је у периоду од 27. јуна до 1. јула 2011. године, са циљем провере усклађености успостављеног система акредитације са захтевима стандарда ISO/IEC серије 17000, пре свега 17011, одговарајућим захтевима европске регулативе (уредба (EC) No 765/2008), као и смерницама и упутствима међународних организација за акредитацију.

Поред оцењивања у седишту АТС-а извршено је осведочење у рад тимова за оцењивање АТС-а током 10 оцењивања тела за оцењивање усаглашености (2 лабораторије за еталонирање, 1 лабораторија за испитивање, 3 сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, 2 сертификациона тела за сертификацију производа, 1 контролно тело и 1 медицинска лабораторија).

У складу са процедуром Е-2/02 EA policy and Procedures for the Multilateral Agreement, а након добијања нацрта извештаја ЕА тима, АТС ће предложити спровођење адекватних мера како би отклонио подигнуте неусаглашености и забринутости. Након усвајања предлога корективних мера од стране ЕА тима биће завршен извештај и послат секретаријату ЕА савета за мултилатералне споразуме (EA MAC). Радна група (Task Force Group) EA MAC савета биће формирана и доставиће своје мишљење свим члановима ЕА. На састанку EA MAC савета биће извршена анализа како извештаја тима колегијалних оцењивача, тако и радне групе ЕА и верујемо да ће већином гласова бити донета одлука о потписивању билатералног споразума између АТС-а и ЕА.
 


Peter Kunc, Lars Waldner, Andrea Valbuena, Kaire Tougu, Gokhan Birbil, др Братислав Милошевић, др Дејан Крњаић, мр Наталија Јовичић Зарић, Биљана Томић и Катарина Богојевић

Peter Kunc и Gokhan Birbil (стоје), Lars Waldner, Andrea Valbuena и Kaire Tougu