Навигација

Одржана прва седница новог Савета за акредитацију

Актуелности

Управни одбор је на својој првој седници одржаној 1. јуна ове године  именовао чланове новог Савета за акредитацију сходно члану 12. Закона о акредитацији  и члановима 28. и 29. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Акредитационог тела Србије према којима се у Акредитационом телу Србије образује Савет за акредитацију као стручно саветодавно тело АТС-а по питањима из области акредитације. 

Управни одбор је разматрао 28 приспелих пријава за чланове Савета и извршио избор и њихово именовање, у складу са претходно идентификованим заинтересованим странама за акредитацију и утврђеним критеријумима за избор чланова, а на основу позива који је АТС упутио поменутим заинтересованим странама да у одређеном року поднесу предлоге за избор и именовање.

Савет за акредитацију је на својој првој седници одржаној 10. јуна 2011. године извршио своје конституисање и констатовао да су у Савет за акредитацију именовани следећи чланови:

- представници органа државне управе и ималаца јавних овлашћења:   мр Јелена Поповић, помоћник министра у Министарству економије и регионалног развоја, мр Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале и Славољуб Станојевић, шеф Одсека за регистрацију ветеринарских организација и ветеринарске услуге Управа за ветерину Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде;
- представник удружења произвођача на предлог Привредне коморе Србије: Слободан Сотиров, извршни директор за квалитет „Тигар“ Пирот;
- представник удружења потрошача на предлог Покрета за заштиту потрошача Београда:  проф. др Милан Балтић, професор Факултета ветеринарске медицине у Београду;
- представници привредних друштава, предузетника, комора и слично: Видосава Џагић, потпредседник Привредне коморе Србије и др Александар Петровић, професор на Машинском факултету у Београду, на предлог Савеза инжењера и техничара Србије;
- представници факултета и института: др Слободан Петровић, редовни професор Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду и др Љубомир Стајић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду;
- представници акредитованих тела за оцењивање усаглашености: Богољуб Симоновић, директор АД за испитивање квалитета „Квалитет“ Ниш и др Предраг Поповић, извршни руководилац Сертификационог тела и технички руководилац Контролног тела Института за нуклеарне науке „Винча“ Београд.

Такође, Савет за акредитацију је усвојио свој Пословник о раду и документ „Анализа односа Акредитационог тела Србије са повезаним телима“. 

Савет за акредитацију је предложио Управном одбору да за председника Савета именује мр Јелену Поповић, помоћника министра у Министарству економије и регионалног развоја.