Навигација

Тренинзи за СТ у области увођења GLOBAL G.A.P. стандарда и GI

Актуелности

У оквиру Програма швајцарско-српске трговинске сарадње 2009-2012 (Swiss-Serbian TCP 2009-2012) у области увођења GLOBALG.A.P. стандарда и заштите географског порекла (geographical indications - GI), први тренинг за заинтересоване сертификационе куће одржан је у Палати Србија, у Београду, 15. и 16. септембра 2011. године, док је други одржан 8. и 9. новембра.

Тренинг је тематски био подељен на два дела. У првом делу тренинга стручњаци из Акредитационог тела Србије су представили сличности и разлике између стандарда SRPS EN45011 и SRPS ISO/IEC 17020 (Захтеви за тела која спроводе системе сертификације производа, односно општи критеријуми за рад различитих врста тела која обављају контролисање) и неопходне процедуре за акредитацију по овим стандардима. Други део тренинга је био посвећен представљању примера сертификације производа са географском ознаком из Швајцарске, као и разговорима о потенцијалним решењима за успостављање будућег система сертификације производа са географском ознаком у Србији. Као први пример могуће сертификације ових производа узет је Футошки купус – производ са географском ознаком регистрован у Србији.

Тренингу су присуствовали представници 9 сертификационих кућа: Organic Control System, Суботица; Југоинспект Београд, JUQS Београд, SGS Београд, Ecocert Балкан, Bioagricert Србија, Standcert Београд и Evrocert Београд. Било је укупно 18 полазника тренинга. Тренинг су одржале Dominique Barjolle и Corinne Couilerot из компаније REDD (имплементатор пројекта), као и Љубица Живанић из Акредитационог тела Србије.

Други тренинг је одржан 8. и 9. новембра 2011. у Палати Србије на коме су се представници заинтересованих сертификационих тела могли упознати са сертификацијом производа са географском ознаком (Контролни план), искуствима Удружења „Футошки купус“, као и детаљима GLOBALG.A.P. стандарда и процесом његове сертификације (са становишта једне сертификационе куће).

Предавачи су били Dominique Barjolle (REDD) и Dario Salvatore Caccamisi  (независни консултант) из Италије, док је Тамара Живадиновић (Мена) била модератор. Тренингу је присуствовало 14 представника из 7 сертификационих кућа: Organic Control System, Суботица; Југоинспект Београд, JUQS Београд, Bioagricert Србија, Standcert Београд и Evrocert Београд.
 


Учесници
 
Тамара Живадиновић  и Dominique Barjolle (REDD)

Бранислав Ракетић, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде