Навигација

Састанак EA р. гр. за међулаб. поређ. у обл. еталон., EA-LC/WG ILC’s calibration

Међународне активности

16. састанак EA-LC/WG ILC’s calibration одржан је у периоду од 21. до 23.09.2011. године у Берлину. Организатор састанка био је DakkS , Немачко акредитационо тело. Састанком је председавао Andre Barel, координатор радне групе EA-LC/WG ILC’s calibration.

На састанку су представљени статуси текућих ПТ активности и регионалних међулабораторијских поређења према плану који је у ранијем периоду дефинисан (еталонирање акцелерометра и мерача нивоа звучног притиска, области еталонирања: храпавост, торзија, снага). Међутим, у овом тренутку расположив је само предлог од стране ПТ провајдера за еталонирање у области храпавости.

Учесници су информисани о намери лабораторије Националног метролошког института Словеније да организује кључно поређење у области температуре (платински отпорни термометри) 2012. године.

Извршена је ревизија петогодишњег плана регионалних међулабораторијских поређења и усвојен предлог међулабораторијских поређења и ПТ активности. Постигнут је договор да радна група шаље петогодишње планове акредитационим телима и потенцијалним ПТ провајдерима, као и да се придржава термина и рокова из планова, како лабораторије које су пријављене за учешће не би остајале без PT/ILC планираних у једном циклусу акредитације.

Чланови радне групе су се договорили да припреме информацију о броју акредитованих лабораторија за еталонирање која ће укључити и информације о области и подобласти за који су исти акредитовани. Представници акредитационих тела имају обавезу да доставе и информацију о потенцијалним учесницима предложених ПТ активности од стране ЕА.

Предложено је да акредитациона тела истраже заинтересованост националних метролошких института да буду предложени за организаторе ПТ активности у оквиру ЕА.

Састанку EA-LC/WG ILC’s calibration присуствовала је Александра Николић.