Навигација

Начин исказивања обима акредитације у области EMC

Актуелности

Акредитационо тело Србије је дана 14. јула 2011. године прихватило предлог Радне групе у области електромагнетне компатибилности (ЕМС) у вези начина исказивања обима акредитације у овој области. У Прилогу су дати примери исказивања обима акредитације који ће бити и саставни део документа АТС-УП03, Смернице за исказивање обима акредитације лабораторија за испитивање.

Све акредитоване лабораторије за испитивање у овој области неопходно је да свој обим усагласе са усвојеним начином исказивања истог најкасније до 1.01.2012.године. Приликом достављања документације за реализацију надзорних оцењивања лабораторија је у обавези да достави предлог за корекцију обима усаглашен са усвојеним решењима. У поступку одлучивања о акредитацији АТС ће извршити корекцију издатих обима акредитације.