Навигација

Исправка Извештаја о раду за 2010. годину

Обавештења

Поштовани читаоци Извештаја о раду за 2010. годину,

Акредитационо тело Србије (АТС) се извињава свим читаоцима Извештаја о раду за 2010. годину јер је услед техничке грешке, на страни 44 поменутог извештаја објавило да је приход АТС-а у 2010. години износио 74,549 уместо 97,524 милиона динара.

А да је приход остварен наплатом трошкова акредитације износио 79, 764 милиона динара уместо првобитно објављених 56,789 милиона динара колико је објављено на истој страници извештаја. Остварено повећање прихода од наплате трошкова акредитације у односу на 2009. годину износи 40% уместо објављених 18%.