Навигација

Нове акредитације у месецу септембру 2011. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је током месеца септембра 2011. године одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање, шест лабораторија за еталонирање, три контролнe организацијe, као и низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, и смањењу обима акредитације.  

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

-Универзитет у Новом Саду, Природно математички факултет Нови Сад, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Лабораторија за хемијска испитивања животне средине;

лабораторијама за еталонирање:

-TSC METER DOO, Београд, Лабораторија за еталонирање резервоара,
- Електротехнички институт „Никола Тесла“ АД, Београд,
- Analysis d.o.o., Београд,
- LIMP MERILA, Бачка Топола,
- SHOLLEX DOO, Београд,
- S.R.Ž. DOO, Нови Бановци;

и контролним телима:

- ЈКП Београдски водовод и канализација, Сектор мерења и контроле, Погон водомера, Београд,
- Контрола вага д.о.о., Нови Сад,
- ЛИМП мерила д.о.о., Бачка Топола.