Navigation

New accreditations granted in September 2011

Current events

In September 2011, the Accreditation Body of Serbia made decisions on accreditation for one testing laboratory, six calibration laboratories, three inspection bodies, and a series of decisions on accreditation maintenance, renewal, extension, and reduction.

Accreditation was granted to the following testing laboratory:

-Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno matematički fakultet Novi Sad, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Laboratorija za hemijska ispitivanja životne sredine;

to the following calibration laboratories:

--TSC METER DOO, Beograd, Laboratorija za etaloniranje rezervoara,
- Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ AD, Beograd,
- Analysis d.o.o., Beograd,
- LIMP MERILA, Bačka Topola,
- SHOLLEX DOO, Beograd,
- S.R.Ž. DOO, Novi Banovci;

and to the following inspection bodies:

- JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Sektor merenja i kontrole, Pogon vodomera, Belgrade,
- Kontrola vaga d.o.o. (limited liability company), Novi Sad,
- LIMP merila d.o.o. (limited liability company), Bačka Topola.