Navigacija

Vesti

Poseta Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA)

Saradnja

Na osnovu potpisanog Protokola o sprovođenju Sporazuma o saradnji, a na osnovu Programa saradnje između ATS i BATA za 2007. godinu, 28. i 29.11.2007. godine realizovana je poseta predstavnika ATS-a Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine. Cilj posete...

Imenovan direktor Akreditacionog tela Srbije

Aktuelnosti

Vlada Republike Srbije je na 35. sednici održanoj 1. novembra 2007. godine imenovala dr Dejana Krnjaića za direktora Akreditacionog tela Srbije. Dejan Krnjaić, doktor veterinarskih nauka je docent na Katedri za mikrobiologiju Veterinarskog fakulteta u Be...

Informacija o sprovođenju međulaboratorijskih poređenja

Obaveštenja

Jedan od uslova za dobijanje i održavanje akreditacije, u skladu sa Pravilima akreditacije, jeste učešće u odgovarajućim međulaboratorijskim poređenjima i/ili šemama za ispitivanje osposobljenosti. Na taj način, akreditovana organizacija osigurava poverenje ...