Навигација

22. Генерална скупштина EA

Међународне активности

Генерална скупштина Европске кооперативе за акредитацију (ЕА), 22. по реду, одржана је у Есторилу, у Португалу, 18. и 19. новембра 2008. године.

Дневни ред је већим делом био усмерен на новоусвојене законе Европске уније о слободном протоколу роба и последично неопходним организационим и функционалним променама ЕА.

На Генералној скупштини усвојен је већи број докумената, укључујући и следеће:

ЕА 2/ 15 Захтеви за акредитацију флексибилног обима
ЕА 7/05  Смернице за апликацију за ISO/IEC 17021: 2006 за комбиновано оцењивање
ЕA 4/17  Cмернице и упутства за исказивање обима акредитације медицинских лабораторија
ЕА 5/03  Смернице  за имлементацију ISO / IEC 17020 на пољу криминалистичких истрага

Такође, усвојене су и  двадесет две резолуције, од којих је најзначајнија она која се односи на нови пакет мера за пласман роба на јединственом тржишту Европске уније и на обавезе које  државе потписнице мултилатералног споразума морају  да задовоље до 1. јануара 2010. године: једно национално акредитационо тело у држави, именовано и препознато од Владе, независно и непрофитно, од општег значаја и јавног интереса...

Међутим, и потписнице билателарног уговора са ЕА ће морати до 1. јануара 2012. године да се ускладе са захтевима, као да су потписнице мултилатералног споразума и равноправне чланице Европске кооперативе за акредитацију.

Републику Србију, на 22. Генералној скупштини представљали су професор др Слободан Петровић, председник Управног одбора и др Дејан Крњаић, директор Акредитационог тела Србије. Својим учешћем, успоставили су боље односе са представницима земаља чланица ЕА, као и са представницима земаља у региону. Такође, направљени су и знатни помаци за започињање поступка пријаве за чланство Акредитационог тела Србије у  ILAC i IAF.
 


Лоренцо Тијоне, председник ЕА излаже на Генералној скупштини

Атмосфера са скупа