Навигација

Технички семинар Министарства пољопривреде и FAO

Семинари

Технички семинар “Quality food products linked to geographical origin and traditions in south and eastern Europe“, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и FAO, као и асоцијације за развој пољопривреде и руралних области „Agridea“ и консултантске куће „Seedev“, одржан је у Београду  3. и 4. децембра.

Представници домаћих и институција из земаља региона југоисточне Европе, попут министарстава пољопривреде, удружења произвођача, невладиних организација, FAO и Европске комисије, су током дводневног рада разматрали значај, досадашња достигнућа, могућности, проблеме и потребе у области организације производње, заштите, пласмана и маркетинга прехрамбених производа са заштићеним географским пореклом.

Опште присутан став је да је производња и заштита географског порекла прехрамбених производа који се производе на традиционални начин од изузетног значаја за промоцију и очување традиције региона југоисточне Европе, обзиром на разноврсност технологија производње и обраде, рецептура, културног наслеђа и специфичности природних фактора средине, присутног на територији Балкана, укључујући и туризам као потенцијално најбољи промотер хране оваквог типа.

Излагања представника агенција и консултантских кућа указала су на искуства у дугогодишњим активностима имплементације овог вида производње и заштите производа са дефинисаним географским пореклом широм света, укључујући и регион југоисточне Европе.

Поред искустава земаља из региона (Хрватска, Македонија и Босна и Херцеговина) своје активности, искуства, проблеме и очекивања у овом домену презентовали су и представници из наше земље у односу на производе као што су футошки купус, лесковачки ајвар, краљевачки кајмак.

Закључци и препоруке донети у завршном делу семинара, укључујући и оне који су проистекли из дискусија тематских радних група указују на неопходност унапређења образовања и стручности произвођача са циљем стварања већег  броја удружења произвођача које ће бити покретачи заштите географског порекла сопствених производа, рад на организацији, медијскоj промоцији компаративних предности оваквог вида производње, финализацији институционалних претпоставки непходних за валоризацију и контролу оваквог вида производње хране и пласман ових, по много чему, специфичних производа на тржиште.

У оквиру даљих активности у овој области, Акредитационо тело Србије препознаје своју улогу у домену оцењивања компетентности - акредитације тела за оцењивање усаглашености која обављају послове сертификације производа са заштићеним географским пореклом.   

Семинару је испред АТС-а присуствовао мр Братислав Милошевић.

Више информација на:
http://www.foodquality-origin.org/serbia/ 
 


Драган Мирковић, саветник потпредседника Владе за пољопривреду и епропске интеграције, Richard Eberlin, FAO, Бранислав Ракетић, Министарство пољопривреде

мр Братислав Милошевић, АТС

Атмосфера са семинара