Навигација

Заједничка седница Управног одбора и Савета за акредитацију

Промена документације

12. фебруара 2009. године одржана је 17. седница Управног одбора којом је председавао проф. др Слободан Петровић. Управни одбор је, између осталог, донео Правила прекограничне акредитације Акредитационог тела Србије и План и годишњи програм рада Акредитационог тела Србије за 2009. годину.

Након седнице Управног одбора одржана је заједничка конститутивна седница Управног одбора и Савета за акредитацију (стручног саветодовног тела Акредитационог тела Србије по питањима из области акредитације).

Управни одбор је на својој 16. седници именовао чланове Савета за акредитацију и то: Славицу Поповић, руководиоца Центра за квалитет у Привредној комори Србије,  за председника Савета и чланове Савета: др Вељко Малбашу директора Департмана за енергетику, електронику и телекомуникацију Факултета техничких наука у Новом Саду, др Војислава Божанића, доцента на Факултету организационих наука на смеру управљања квалитетом, др Предрага Поповића, извршног руководиоца Бироа за сертификацију Института „Винча“ и проф. др Милана Балтића, професора на Факултету ветеринарске медицине, за члана Савета.

Након представљања председника и чланова Савета, одржана је и прва седница на којој је Савет донео Пословник о раду Савета за акредитацију и предложио Управном одбору формирање радних тела за одређене врсте и области  акредитације и то: радно тело за лабораторије за испитивање и еталонирање; радно тело за медицинске лабораторије; радно тело за организације за сертификацију и радно тело за контролне организације.

Директор АТС је обавестио Управни одбор и Савет за акредитацију да  је Акредитационо тело Србије са данашњим датумом поднело и попуњену апликацију за EA MLA за лабораторије за испитивање, лабораторије за еталонирање и контролне организације, са комплетном документацијом која је саставни део пријаве.


Директор АТС-а, чланови Управног одбора и Савета за акредитацију
 
Чланови Управног одбора и Савета за акредитацију