Navigacija

Zajednička sednica Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju

Promena dokumentacije

12. februara 2009. godine održana je 17. sednica Upravnog odbora kojom je predsedavao prof. dr Slobodan Petrović. Upravni odbor je, između ostalog, doneo Pravila prekogranične akreditacije Akreditacionog tela Srbije i Plan i godišnji program rada Akreditacionog tela Srbije za 2009. godinu.

Nakon sednice Upravnog odbora održana je zajednička konstitutivna sednica Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju (stručnog savetodovnog tela Akreditacionog tela Srbije po pitanjima iz oblasti akreditacije).

Upravni odbor je na svojoj 16. sednici imenovao članove Saveta za akreditaciju i to: Slavicu Popović, rukovodioca Centra za kvalitet u Privrednoj komori Srbije,  za predsednika Saveta i članove Saveta: dr Veljko Malbašu direktora Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikaciju Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, dr Vojislava Božanića, docenta na Fakultetu organizacionih nauka na smeru upravljanja kvalitetom, dr Predraga Popovića, izvršnog rukovodioca Biroa za sertifikaciju Instituta „Vinča“ i prof. dr Milana Baltića, profesora na Fakultetu veterinarske medicine, za člana Saveta.

Nakon predstavljanja predsednika i članova Saveta, održana je i prva sednica na kojoj je Savet doneo Poslovnik o radu Saveta za akreditaciju i predložio Upravnom odboru formiranje radnih tela za određene vrste i oblasti  akreditacije i to: radno telo za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje; radno telo za medicinske laboratorije; radno telo za organizacije za sertifikaciju i radno telo za kontrolne organizacije.

Direktor ATS je obavestio Upravni odbor i Savet za akreditaciju da  je Akreditaciono telo Srbije sa današnjim datumom podnelo i popunjenu aplikaciju za EA MLA za laboratorije za ispitivanje, laboratorije za etaloniranje i kontrolne organizacije, sa kompletnom dokumentacijom koja je sastavni deo prijave.


Direktor ATS-a, članovi Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju
 
Članovi Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju