Навигација

Именован Савет за акредитацију

Актуелности

25. децембра 2008. године у просторијама Акредитационог тела Србије одржана је 16. седница Управног одбора Акредитационог тела Србије. Сходно Одлуци о оснивању Акредитационог тела Србије Управни одбор је именовао Савет за акредитацију. За председника Савета именована је Славица Поповић, руководилац Центра за квалитет у Привредној комори Србије, а за чланове Савета: др Вељко Малбаша, директор Департмана за енергетику, електронику и телекомуникацију Факултета техничких наука у Новом Саду, др Војислав Божанић, доцент на Факултету организационих наука на смеру управљања квалитетом, др Предраг Поповић, извршни руководилац Бироа за сертификацију Института „Винча“ и проф. др Милан Балтић, професор на Факултету ветеринарске медицине.

Такође, Управни одбор је задужио Акредитационо тело Србије да отпочне процедуру за приступање и потписивање ЕА MLA као и да изврши апликацију за приступање у чланство међународних организација за акредитацију IAF и ILAC, у складу са обавезама преузетим међународним уговорима.